<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Inspirasjon

Målet med inspirasjonsseminaret for ledere er å gi de en inspirerende introduksjon til Webcruiter.

Seminaret setter Webcruiter inn i en litt større sammenheng: Hvorfor er de oppgavene lederne gjør i forbindelse med rekruttering så viktige? Hva kan de gjøre for å tiltrekke seg de riktige kandidatene? Hvordan oppleves prosessen av søkerne?

I seminaret demonstreres også hvordan de mest sentrale arbeidsoppgavene utføres i løsningen. Seminaret er tilpasset kundens oppsett og rutiner. Dersom kunden kjøper mer enn ett slikt seminar, inkluderer prisen også en trykt flyer per deltaker med kundetilpasset oppskrift på hvordan lederne kommer i gang med Webcruiter.

Varighet: 2,5 timer
Deltakere per seminar: Ubegrenset (må foregå i kundens lokaler)
Pris per seminar: 15.000,-

 

Alle priser er eks. mva. Reisekostnader og losji faktureres etter regning. Diett i henhold til statens satser. Reisetid ut over 2 timer faktureres med halv timepris, begrenset oppad til fire timer hver vei.

Kurstilbud