<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Testverktøy

Målet med kurset i integrasjonsmodul mot testverktøy er å lære hvordan integrasjonsmodulen mellom Webcruiter og testverktøyet fungerer og effektiviserer rekrutterernes hverdag.

Dette er et samarbeid mellom testleverandøren og Webcruiter og begge stiller på kurset.

Deltakere per kurs: Maks 6
Varighet: 3 timer
Krav til deltakerne: Sertifiserte testbrukere
Pris: 8.000,- per kurs

 

Alle priser er eks. mva. Reisekostnader og losji faktureres etter regning. Diett i henhold til statens satser. Reisetid ut over 2 timer faktureres med halv timepris, begrenset oppad til fire timer hver vei.

Kurstilbud