<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Leder

Målet med dette lederkurset er å lære ledere som er involvert i rekrutteringsprosesser hvordan de oppgavene de skal utføre håndteres i løsningen.

Kurset tilpasses kunden ut fra hvilke oppgaver lederne skal utføre selv.

Varighet: 3 timer
Deltakere per kurs: Maks 10. Kurset kan også holdes for flere enn ti deltakere av gangen. Det krever to kursinstruktører fra Webcruiter, med pris etter avtale.
Sted: Kurset arrangeres kun som virksomhetstilpasset kurs i kundens lokaler.
Krav til deltakerne: Gode PC-kunnskaper.

Pris per kurs: 10.000,- pr. kurs

 

Alle priser er eks. mva. Reisekostnader og losji faktureres etter regning. Diett i henhold til statens satser. Reisetid ut over 2 timer faktureres med halv timepris, begrenset oppad til fire timer hver vei.

Kurstilbud