<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Rapport

Målet med rapportworkshopen er å se mulighetene i Webcruiters rapportsenter. Med utgangspunkt i standardrapporter tar vi sammen ut relevant statistikk og setter opp varslingsrapporter etter deres behov.

Workshopen går normalt over en halv dag og setter deltakerne i stand til å hente ut relevant rapportering samt administrere varslingsrapporter.

Ved behov for mer avansert rapportering kan kurset bygges ut. Spør oss!

 

Varighet: 3-4 timer
Deltakere per kurs: Maks 5
Krav til deltakerne: Generelt god IT-kompetanse, samt god erfaring med Webcruiter.

Pris: 7.500,- per workshop.

 

Alle priser er eks. mva. Reisekostnader og losji faktureres etter regning. Diett i henhold til statens satser. Reisetid ut over 2 timer faktureres med halv timepris, begrenset oppad til fire timer hver vei.

Kurstilbud