<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Superbruker

Målet med superbrukerkurset er å lære hvordan de sentrale oppgavene i en rekrutteringsprosess håndteres i løsningen; fra utarbeidelse av stillingsannonse til ansettelse/avslag.

Dette kurset er beregnet på de brukerne som jobber mye med rekrutteringsprosesser og er hyppige brukere av løsningen, eks. HR-/rekrutteringspersonell.

Varighet: 5 timer
Maks deltakere per kurs: 6
Sted: Kurset arrangeres både som virksomhetstilpasset og som åpent kurs, hos kunden eller i Webcruiters lokaler.

Krav til deltakerne: Gode PC-kunnskaper, kjennskap til rekrutteringsprosessen og erfaring fra personal-/rekrutteringsarbeid.


Pris: 12.000,- pr. kurs eller 4.900,- pr. deltaker på åpent kurs.

 

Alle priser er eks. mva. Reisekostnader og losji faktureres etter regning. Diett i henhold til statens satser. Reisetid ut over 2 timer faktureres med halv timepris, begrenset oppad til fire timer hver vei.

 

Kurstilbud