<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Train the trainer

Målet med dette kurset er å utdanne personer hos kunden som selv skal kunne holde superbrukerkurs i løsningen.

Dette kursopplegget går over tre dager og består blant annet av et innledende superbrukerkurs, treningsoppgaver, opplæring i kursadministrasjon. Som en avsluttende del, bisitter vi instruktørene når de holder sitt første superbrukerkurs.

 

Varighet: 3 dager
Deltakere per kurs:
Maks 3
Pris: 39.000,- per kurs

 

Alle priser er eks. mva. Reisekostnader og losji faktureres etter regning. Diett i henhold til statens satser. Reisetid ut over 2 timer faktureres med halv timepris, begrenset oppad til fire timer hver vei.

Kurstilbud