Skip to the content

LEDERKURS

Bilde av en leder som sitter på en stil med sitt team i bakgrunnen

Målet med dette lederkurset er å lære ledere som er involvert i rekrutteringsprosesser hvordan de oppgavene de skal utføre håndteres i løsningen.

Kurset tilpasses kunden ut fra hvilke oppgaver lederne skal utføre selv.

Varighet: 3 timer
Deltakere per kurs: Maks 10. Kurset kan også holdes for flere enn ti deltakere av gangen. Det krever to kursinstruktører fra Webcruiter, med pris etter avtale.
Sted: Kurset arrangeres kun som virksomhetstilpasset kurs i kundens lokaler.
Krav til deltakerne: Gode PC-kunnskaper.
Pris per kurs: 10.000,- pr. kurs

Alle priser er eks. mva. Reisekostnader og losji faktureres etter regning. Diett i henhold til statens satser. Reisetid ut over 2 timer faktureres med halv timepris, begrenset oppad til fire timer hver vei.

MELD INTERESSE!

Fyll ut skjemaet dersom du ønsker å snakke med en rådgiver om lederkurs.