<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Assessio assessmentverktyg är en perfect match med Webcruiters lösning.
Testprofil och inkallande till test utförs direkt från Webcruiters rekryteringslösning. Resultat och rapport finns tillgängligt i Webcruiter för rekryteraren. Snabbt och enkelt för både rekryterare och kandidat!

Assessio är en ledande leverantör i Norden av assessment- och testverktyg. Assessio har 8 DNV-GL-certifierade testverktyg, och är med sina 70 anställda Nordens största konsultfirma inom arbets-och organisationspsykologi. Assessios testverktyg integreras sömlöst i Webcruiter, och kompletterar en kompetensbaserad rekryteringsprocess i Webcruiters rekryteringslösning

Samarbetspartners

;