<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Verktyg från cut-e är en bra match med Webcruiters lösning.
Inkallande till test utförs direkt från Webcruiters rekryteringslösning, och resultat med rapport blir tillgängligt i Webcruiter för rekryteraren. Snabbt och enkelt för både rekryterare och kandidat!

cut-e utvecklar och implementerar marknadens ledande internetbaserade lösning för kartläggning och urval. cut-e var första testleverantör på den internationella marknaden med komplett Veritas-certifierad testportfölj (personlighetstest samt begåvning- och färdighetsbatteri). Testlösningen levereras integrerat i Webcruiter.

samarbetspartner

;