<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Software Innovation och Webcruiter har ett samarbete som omfattar hela Norden. De båda företagen har gemensamt utvecklat en integrationsmodul som ger våra gemensamma kunder avsevärda mervärden vid integration av rekryteringslösningen med arkiv och diariesystem.

Software Innovation har omkring 500 anställda och är ett av Nordens ledande IT-företag. Företaget har som mål att bli ledande inom Norden på att hjälpa företag med att styra, hantera och dela information och dokument.

samarbetspartner

;