<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Integration - det finns stora vinster att hämta!

Webcruiter samarbetar med ledande leverantörer av HR- och administrationslösningar som bidrar till att våra kunder effektivt kan genomföra professionella, kompetensbaserade rekryteringsprocesser med ett helhetsperspektiv.

Tillsammans med våra strategiska samarbetspartner fokuserar Webcruiter på att skapa process- och dataflöden på ett sätt som förenklar implementering och underhåll, samtidigt som det ger kunden en klar vinst.

Vår målsättning när vi integrerar andra HR-system/lösningar är att ge användarna en upplevelse som känns intuitiv och enkel under hela rekryteringsprocessen.

 

Webcruiter har mer än tio års erfarenhet av effektiva och anpassade integrerade lösningar.

Fler än 100 av våra kunder har integrerat Webcruiters lösning med HR-program eller HR-lösningar som bedömnings-/testverktyg, bakgrundskontroller, klipp-/arkivlösningar och löne-/personalsystem.

För de flesta verksamheter går det att göra stora vinster genom att integrera Webcruiter med våra partners lösningar.

Kontakta oss i dag så kommer vi överens om en tid då vi tillsammans kan fylla i Webcruiters vinstanalys för ditt företag!

Integrationspartners

;

Ta Första Steget

Vill du veta mer om Webcruiters rekryteringslösning? Fyll i formuläret så tar vi kontakt!