<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Chefskurs

Kursen är avsedd för chefspersonal som är inblandad i rekryteringsprocessen. Målet med kursen är att deltagarna ska kunna använda lösningen för de uppgifter i rekryteringen som de vanligtvis arbetar med.

Kursinnehållet anpassas till de uppgifter som cheferna själva ska utföra i sitt arbete.

Kursens längd: 3 timmar
Max antal deltagare: 10. Kursen kan även hållas för fler än tio deltagare. I detta fall krävs två kursledare från Webcruiter. Pris enligt offert.
Plats: Kursen arrangeras endast som företagsanpassad kurs och hålls i kundens lokaler. 
Förkrav: God datorvana.
Pris: 10 000:- per kurs

 

Alla priser är exkl. moms. Eventuella kostnader för kursledarens resor, kost och logi tillkommer.

Kursutbud