<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Kurs för superanvändare

Målet med kursen är att lära sig hur de olika delarna av rekryteringsprocessen hanteras i lösningen, från utformning av platsannons till anställning/avslag.

Kursen är avsedd för vana användare som jobbar mycket med rekrytering, till exempel HR- och rekryteringspersonal.

Kursens längd: 5 timmar
Max antal deltagare: 6
Plats: Kursen arrangeras både som företagsanpassad och som öppen kurs, hos kunden eller i Webcruiters lokaler. 
Förkrav: God datorvana, kunskap om rekryteringsprocessen och erfarenhet från personal-/rekryteringsarbete.
Pris: 12 000:- per kurs eller 4 900:- per deltagare vid öppen kurs

 

Alla priser är exkl. moms. Eventuella kostnader för kursledarens resor, kost och logi tillkommer.

Kursutbud