<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Kursen integration med testverktyg

Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur integrationsmodulen mellan Webcruiter och testverktyget fungerar och på vilket sätt integrationen effektiviserar rekryterarnas arbete.

Kursen arrangeras gemensamt av testleverantören och Webcruiter.

Kursens längd: 3 timmar
Max antal deltagare: 6
Förkrav: Certifierade testanvändare
Pris: 8 000:- per kurs

 

Alla priser är exkl. moms. Eventuella kostnader för kursledarens resor, kost och logi tillkommer.

 

Kursutbud