<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Train the trainer

Målet med kursen är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna hålla kurser om lösningen för superanvändare.

Kursen hålls under tre dagar och innehåller bland annat en inledande kurs för superanvändare, övningsuppgifter och en del om kursadministration. Som avslutning på kursen handleder vi deltagarna när de håller sin första kurs för superanvändare.

Kursens längd: 3 dagar
Max antal deltagare: 3
Pris: 39 000:- per kurs

 

Alla priser är exkl. moms. Eventuella kostnader för kursledarens resor, kost och logi tillkommer.

Kursutbud