<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Workshop för administratörer

Workshopen är avsedd för superanvändare med utökade rättigheter som ska administrera lösningen och fungera som kundens kontaktperson vid supportärenden.

Målet med workshopen är att deltagarna ska lära sig hur lösningen administreras. Workshopen behandlar bland annat underhåll av avdelnings- och användarregister, underhåll av brev- och e-postmallar, hur man skapar urvalsfrågor etc. Workshopen hålls förslagsvis efter några månaders användning av lösningen och fungerar då även som en första uppföljning av Era erfarenheter med lösningen. Workshopen ger deltagarna tillgång till leverantörens supportfunktion.

Kursens längd: 3 timmar
Max antal deltagare: 3
Plats: Workshopen hålls vanligtvis på nätet. 
Förkrav: Kurs för superanvändare
Pris: 3000:- per workshop

 

Alla priser är exkl. moms. Eventuella kostnader för kursledarens resor, kost och logi tillkommer.

Kursutbud