<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Workshop om rapporter

Målet med denna workshop är att se möjligheterna i Webcruiters rapportcenter. Med utgångspunkt i standardrapporter tar vi tillsammans ut relevant statistik och sätter upp schemalagda rapporter efter era behov.

Workshopen är i grundutförande en halvdag. Deltagarna kan efter genomförd workshop hämta ut relevanta rapporter samt administrera schemalagda rapporter.

Vid behov av mer avancerad rapportering kan workshopen utökas. Fråga oss!

Kursens längd: 4-5 timmar
Max antal deltagare: 5 
Förkrav: God allmän IT-kompetens, samt god vana med att använda Webcruiter.
Pris: 5 000:- per workshop

 

Alla priser är exkl. moms. Eventuella kostnader för kursledarens resor, kost och logi tillkommer.

Kursutbud