<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Webcruiters Rekryteringslösning

Webcruiter är en "best of breed"-rekryteringslösning.

Vi tillhandahåller en professionell rekryteringslösning till företag som vill genomföra professionella rekryteringar.

Vårt fokus på rekryteringsprocessen gör att vi kan utveckla rekryteringslösningar som ger våra kunder hög kvalitet och effektivitet.

Vår vision är att öka kvaliteten i hur företag genomför sina rekryteringsprocesser. Detta ska uppnås genom att tillhandahålla helhetslösningar för kompetensbaserad rekrytering, där vi med vår erfarenhet av rekrytering hjälper kunderna att tillgodose sina behov på ett effektivt sätt.

Webcruiter samarbetar därför med marknadsledande leverantörer av HR- och administrativa lösningar som kompletterar Webcruiters rekryteringslösning, vilket ytterligare ökar kvalitet, effektivitet och värde för dig som kund.

Webcruiters Rekryteringslösning