<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Anställ rätt person

Felrekryteringar är kostsamma - ofta mycket kostsamma! Med en övergripande kompetensbaserad rekryteringsprocess går det lättare att rekrytera rätt person på en gång.

En felrekrytering kostar ofta en årslön i förlorad effektivitet eller utebliven intäkt.

Vid en felrekrytering då den nyanställda uppenbart inte fungerar och en av parterna avslutar anställningen under provanställningen kommer man i bästa fall ha försenat rekryteringen av en bra medarbetare med sex månader (uppsägningstid för den felrekryterade och uppsägningstid för den man anställer som ersättare). Men oftast blir det en försening på minst nio månader. Utöver detta har andras tid och fokus gått åt till utbildning och hantering av den felrekryterade.Ofta tillkommer också ytterligare externa kostnader genom annonsering eller extern rekryteringshjälp. För denna sorts tydliga felrekryteringar kan man räkna fram en kostnad för förlorad effektivitet och/eller utebliven intäkt som motsvarar de totala lönekostnaderna inklusive sociala avgifter för den tid processen försenats. För en normal anställning blir det snabbt minst 4-500 000 kr.

Vid felrekryteringar där personen är en "felrekrytering" genom att denne inte fungerar på en optimal eller normal nivå, är det svårare att beräkna kostnaden för förlorad effektivitet och/eller intjäning. Men om man utgår från 40 %-regeln som Schmidt och Hunter introducerade på 80-talet, där en mycket produktiv medarbetare är 40 % mer effektiv än en genomsnittlig medarbetare, och en improduktiv medarbetare är 40 % mindre effektiv än en genomsnittlig medarbetare, kan man göra en beräkning på hur mycket man skulle vinna på att undvika improduktiva medarbetare, jämfört med normalt eller mycket produktiva medarbetare. 

 

 

Skillnaden i produktivitet ökar med den grad av kompetens som krävs för anställningen. Med en improduktiv medarbetare kan det lätt gå två år innan parterna bestämmer sig för att avsluta anställningen, efter att man försökt utveckla och träna upp medarbetaren. En tvåårsperiod med 60 % effektivitet i stället för 140 % ger en teoretisk produktivitetsförlust på mer än en årslön = mer än 600 000 kr i förlorad produktivitet.

Ett litet räkneexempel som ger höga tal: Om det i en verksamhet med 20 rekryteringar om året görs 10 % rena felrekryteringar som avslutas inom det första året, och 20 % rekryteringar där man får improduktiva medarbetare (det vill säga att man vid hela 7 av 10 rekryteringar klarar av att få normalt eller mycket effektiva medarbetare), så kommer man genom att halvera antalet felrekryteringar uppnå en direkt hänförbar effektivitetsvinst på 3 miljoner kronor under en tvåårsperiod!

Kunder som har Webcruiters rekryteringslösning, sömlöst integrerad med testverktyg och bakgrundskontroll, kommer att kunna göra mycket stora vinster. Med Webcruiter får du som kund dessutom ett effektivt verktyg för dokumentation, möjligheten att dra fördel av kandidater du redan har en relation till samt en professionell rekryteringsprocess.

Hör av dig till oss i dag, så hjälper vi er att beräkna hur stora effektivitetsvinster din organisation kan uppnå.

Webcruiter levererar lösningar för