<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Kandidatens upplevelse

Det är viktigt att ge potentiella framtida medarbetare en bra upplevelse av mötet med ert företag. Det gäller både aktiva och passiva jobbsökare.

Med Webcruiter kan jobbsökare se och söka på tjänster via mobil, surfplatta eller PC/Mac.

Jobbsökaren kan göra en personlig profil där man kan få en översikt över alla sina ansökningar, se status för rekryteringsprocessen och inbjudningar

till tester, ställa in meddelanden om nya lediga tjänster, uppdatera och återanvända CV-data.

Med Webcruiter säkerställer du också att de sökande får bekräftelser på mottagen ansökan och att deras rätt till och behov av information tillgodoses.

Webcruiter levererar lösningar för