<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Kvalitet i alla led

När du väljer samarbetspartner för rekryteringslösning finns det flera hänsyn att ta. En rekryteringslösning med basfunktioner för rekrytering är bara en liten del av det som har betydelse.

Förutom att kunna hantera utlysning av tjänster, motta ansökningar, sortera ut och välja ut den som ska anställas är det viktigt att tänka igenom vilka andra hänsyn som bör tas.

Hög upptid genom en stabil rekryteringslösning i en feltolerant och skalbar, professionell driftsmiljö är viktig för de flesta.

Ett krav är en dataintegritet som garanterar att rätt användare har tillgång till rätt uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, men det är inte alla lösningar som har tillräckligt bra möjligheter till kundanpassning av användarinställningar för att kunden ska kunna garanteras detta.

En integrerad lösning hos en leverantör kan ge betydligt mindre effektivitet hos en annan, och hur beprövad och omfattande är integrationen? Webcruiter har 15 års erfarenhet av att integrera denna rekryteringslösning och vi har beprövade integrationslösningar som vi underhåller och levererar i rätt tid och till avtalat pris.

Kan rekryteringslösningen ge dig tillräckligt strukturerade data så att du kan genomföra en professionell rekryteringsprocess, eller ser alla sökandes CV så  

olika ut att det är svårt att hitta den information som är väsentlig och därmed jobba effektivt? Och hur kan man utnyttja de kandidater som inte blivit anställda men som kan vara aktuella för en annan tjänst?

Hjälper rekryteringslösningen till med att välja ut kandidater utifrån kvalifikationer, eller blir det lite för mycket magkänsla baserat på hur bra den sökande är på att presentera sig?

Har leverantören medarbetare som har erfarenhet av rekrytering och som baserat på fackkunskap hjälper er att utforma en sådan lösning som ni vill ha?

För många verksamheter är de största vinsterna kopplade till hur lösningen används och anpassas till verksamhetens behov, inte minst när det gäller hur den faktiska kvaliteten är på integrationslösningarna samt processflödet mellan integrerade delar. Hos många verksamheter kommer 80 % av de potentiella vinsterna från annat än basfunktionaliteten i rekryteringsverktyget. Hör av dig till oss för att se vilka vinster din organisation kan göra genom att börja använda Webcruiters rekryteringslösning.

Webcruiter levererar lösningar för