<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Rekryteringslösningen

Webcruiter är en renodlad, nätbaserad rekryteringslösning som stödjer processen från att behovet av nyanställning uppstår fram till anställning. Med Webcruiter får du en professionell lösning som är enkel och intuitiv att använda. Och som ger stora vinster!

Från att behovet uppstår tills att anställningen genomförts får användarna hjälp att rekrytera på ett professionellt sätt som ger ökad rekryteringskvalitet och gör det enkelt att tydliggöra vinster.

Förenkla vardagen genom bättre översikt och kontroll, snabbare och bättre rekryteringsprocesser, systematiska rekryteringar samt helhetstänkande och återanvändning. Få ut ytterligare kvalitets- och effektivitetsvinster genom integration med andra HR- och administrationssystem.

Webcruiters rekryteringslösning har funktioner som bland annat ger stöd för:

  • utformning av platsannonser med kravprofil och publicering av platsannonser i olika medier.
  • automatisk mottagning av ansökningar, CV:n och bilagor samt bekräftelse på mottagen ansökan.
  • en översiktlig, effektiv och professionell urvalsprocess (kvalifikationsfrågor, sömlös integration med bedömningstester, sortering och filtrering, intervjukallelse och kommunikation med sökande, samordning med andra som deltar i urvalsprocessen, erbjudanden och avslag till sökande).
  • dokumentation av rekryteringsprocesserna.
  • ett antal lättillgängliga rapporter som bland annat kan visa vilka kanaler som leder till att sökande anställs, hur mycket tid man lägger på rekryteringsprocessen, hur många rekryteringsprocesser som genomförts, sökande och aktuella kandidater och mycket mer.

Webcruiter levererar lösningar för