<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=658468300949952&ev=PixelInitialized" />

Stora vinster att hämta hem

Många realiserar bara 10-20% av rekryteringslösningens potentiella vinster. Det finns ofta stora orealiserade vinster att hämta, både rent administrativt men även därutöver.

De omedelbara "automatiska besparingarna" av att använda en nätbaserad rekryteringslösning motsvarar normalt knappt 20 % av de kvantifierbara vinster som kan realiseras. Hela 80 % av de möjliga vinsterna kräver ett strategiskt tillvägagångssätt för att realiseras!

Låt Webcruiter hjälpa er att både bli effektivare och spara kostnader!

 

Våra mätningar visar att upp till hälften av de administrativa besparingar som kan realiseras genom att använda webbaserad rekrytering ofta inte realiseras. Här finns med andra ord stora möjligheter för de flesta, och med Webcruiter går de flesta av dessa möjligheter att förverkliga. Vid sidan av de administrativa vinsterna går det att göra väl så stora vinster om man har rätt verktyg och rutiner. Bland annat:

  • Färre felrekryteringar/fler riktiga rekryteringar
  • Snabbare genomförande av rekryteringsprocesser
  • Nya värden genom tillgång till en egen talangdatabas
  • Minskad personalomsättning och ökad internrekrytering
  • Bättre rekryteringsbeslut
  • Minskade och mer riktade mediakostnader

Webcruiter levererar lösningar för