Skip to the content

BRUKERFORENINGEN

Brukerforeningen

Brukerforeningen består av alle Webcruiters kunder, og arbeidet i foreningen ledes av et styre. Styret fungerer som et bindeledd mellom Webcruiter AS og kundene, og arbeider for å fremme medlemmenes interesser.

STYRETS ARBEID

Styret har spesielt ansvar for å:

påse at foreningens formål følges

planlegge, lede og fordele arbeidet innen foreningen

gi innspill til videreutvikling av Webcruiter

foreslå prioritering av tiltak innen Webcruiter AS sine utviklingsplaner

videreformidle viktige forbedrings-/utviklingsønsker fra medlemmene

forberede brukerforum sammen med Webcruiter AS

STYREMEDLEMMER

Styret velges på det årlige brukerforum, og består for tiden av personene nedenfor.

Leder (2018 - 2020)

Helge Bull Gjertsen

Riksrevisjonen

helge-bull.gjertsen@riksrevisjonen.no

Styremedlem (2018 - 2020)

Olav Andre Schjølberg

Oslo kommune
olav.schjolberg@uke.oslo.kommune.no

 

Styremedlem (2019 - 2021)

Kristin Ramstad Johnsrud

Lørenskog kommune
krm@lorenskog.kommune.no

 

Styremedlem (2019 - 2021)

Grete Hamran

Skattedirektoratet
grete.hamran@skatteetaten.no

 

Styremedlem (2019 - 2021)

Inger Marken

Vestland fylkeskommune
inger.marken@vlfk.no

 

Bjørg Kårbø

Bergen kommune
Bjorg.Karbo@bergen.kommune.no

Birgitte Tollersrud

Vestre Viken
BirgitteEidsten.Tollersrud@vestreviken.no

Preben Ringerike

Talentech AS
preben.ringerike@talentech.com