Skip to the content

BRUKERFORENINGEN

Brukerforeningen

Brukerforeningen består av alle Webcruiters kunder, og arbeidet i foreningen ledes av et styre. Styret fungerer som et bindeledd mellom Webcruiter AS og kundene, og arbeider for å fremme medlemmenes interesser.

STYRETS ARBEID

Styret har spesielt ansvar for å:

påse at foreningens formål følges

planlegge, lede og fordele arbeidet innen foreningen

gi innspill til videreutvikling av Webcruiter

foreslå prioritering av tiltak innen Webcruiter AS sine utviklingsplaner

videreformidle viktige forbedrings-/utviklingsønsker fra medlemmene

forberede brukerforum sammen med Webcruiter AS

STYREMEDLEMMER

Styret velges på det årlige brukerforum, og består for tiden av personene nedenfor.

Leder (2018 - 2020)

Helge Bull Gjertsen

Riksrevisjonen

helge-bull.gjertsen@riksrevisjonen.no

Styremedlem (2018 - 2020)

Olav Schjølberg

Oslo kommune
olav.schjolberg@uke.oslo.kommune.no

 

Styremedlem (2018 - 2020)

Elisabeth By

Helse Midt-Norge IT
elisabeth.by@hemit.no

 

Styremedlem (2017 - 2019)

Bjørg Kårbø

Bergen kommune
bjorg.karbo@bergen.kommune.no

 

Styremedlem (2017 - 2019)

Lars Jørgen Jensen

Vitusapotek / Norsk Medisinaldepot AS
lars.jensen@nmd.no

 

Styremedlem (2017 - 2019)

Ann-Helen Lian

Wood Group
ann.helen.lian@woodplc.com

 

Styremedlem (2017 - 2019)

Andreas Strømberg

Skatteetatens IT-service
AndreasErikJohan.Stromberg@skatteetaten.no

 

Varamedlem (2017 - 2019)

Kristin Ramstad Johnsrud

Lørenskog kommune
krm@lorenskog.kommune.no

 

Birgitte Kvammen

NRK
birgitte.kvammen@nrk.no
Periode: 2018 - 2020

Gunn Hauge

Akershus fylkeskommune
gunn.hauge@afk.no
Periode: 2017 - 2019

ERIK WILVANG

Webcruiter AS
ew@webcruiter.no