Skip to the content

Besparelse på 25 MNOK årlig

Besparelse på 25 millioner kroner årlig

Bærum kommune har brukt rekrutteringsløsningen Webcruiter siden 2011 og startet i 2012 en prosess for å få på plass en mer enhetlig og kompetansebasert rekrutteringsprosess.

Bærum er Norges femte største kommune. Kommunen har over 12 000 ansatte, i hovedsak innen grunnskole, helse og omsorg. Som nabo til Oslo opplever de at de ofte må konkurrere med attraktive arbeidsplasser innen både privat og offentlig sektor når de rekrutterer.

Bærum kommune har brukt rekrutteringsløsningen Webcruiter siden 2011 og startet i 2012 en prosess for å få på plass en mer enhetlig og kompetansebasert rekrutteringsprosess.

- Vi gjennomførte en «innovativ anskaffelse» fremfor en normal anbudsprosess og fikk på den måten innspill om hvordan utfordringen best kunne løses. Assessio, en leverandør av blant annet løsninger for seleksjon, ble valgt som leverandør med integrasjon mot Webcruiter som premiss, sier HR-sjef Tom Steen.

- Vi ønsket en løsning som gjorde det mulig for ledere å benytte avansert metodikk for seleksjon uten at de måtte benytte kompliserte løsninger, forteller han.

- Den viktigste målsetningen var å unngå feilansettelser. Vi kan estimere konservativt at 1 av 20, eller altså 80 av våre ca. 1600 årlige ansettelser er feilansettelser som ender med misfornøyde ansatte og ledere, personalsaker og oppsigelser.

- Det betyr at vi gjennom bedre valg i rekrutteringsprosessen kan ha en betydelig positiv effekt relatert til en lønnskostnad på minst 25 MNOK i året.

- Problemene har som regel sitt utspring i et spørsmål om mestring, forteller Steen – og dette kan vi unngå gjennom kompetansebasert rekruttering.

På bildet: Tom Steen, HR-sjef i Bærum kommune

På bildet: Tom Steen, HR-sjef i Bærum kommune

- I dag fungerer løsningen akkurat som vi hadde håpet. Det er en enkel løsning hvor lederen i kan hente opp predefinerte kompetanseprofiler som danner basis for både stillingsannonse, testbatterier, strukturerte intervjuer og referansesjekking.

- Det er gjort en grundig jobb for at vi for eksempel for en sykepleierstilling tester de riktige kompetansene, stiller de riktige spørsmålene i intervjuer, og fokuserer på de riktige tingene ved referansesjekk.

- Konsekvensen av prosessen er at de fleste rekrutteringsprosesser i dag kan gjennomføres med metoder og verktøy som tidligere kun var tilgjengelige for rekruttering av toppledere.

"Mye av det som koster 200 000 eller mer i forbindelse med rekruttering av toppledere er nå en integrert del av prosessen og løsningen."

Løsningen er i dag rullet ut til skolene og barnehagene.

- Lederne, som tidligere var langt mindre involvert i rekrutteringsprosessen, har nå eierskap til hele prosessen. Det viktigste suksesskriteriet for utrulling av kompetansebasert rekruttering er derfor at lederne tar eierskap til metodikken og verktøyet, mener Steen.

- Brukerne får en halv dags opplæring hvor vi fokuser mer på metode og årsaksforklaring enn på teknologi – for eksempel fokuserer vi på bruken av strukturerte intervjuer, forklarer han.

- Tilbakemeldingene vi får på løsningen er veldig positive, forteller Steen.

- Rektorene, blant andre, forteller oss at løsningen fungerer og at de opplever gode resultater.

- Nå finnes det verktøy som tilgjengeliggjør kompetansebasert rekruttering for masserekruttering. Det er ingen unnskyldning for å ikke ta i bruk disse løsningene, mener han.

AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt innen kort tid.