Skip to the content

Kundecase - Effektiv global spesialistrekruttering - når det virkelig haster

EFFEKTIV GLOBAL SPESIALISTREKRUTTERING - NÅR DET VIRKELIG HASTER

Når mennesker er på flukt er det behov for spesialister på kort varsel. God planlegging og rekrutteringsløsningen Webcruiter gjør det mulig for rekrutteringssjef Marita Skjæveland i Flyktninghjelpen å levere.

Flyktninghjelpen er spesialisert på internasjonalt arbeid der mennesker er på flukt i eller utenfor eget land. Rundt 4000 ansatte i over 20 land trenger en effektiv administrasjon.

Rekrutteringssjef Marita Skjæveland og hennes seks medarbeidere rekrutterer til både hovedkontoret og internasjonale stillinger.

- I Flyktninghjelpen opererer man med kontrakter med varighet på 1 – 2 år for internasjonale stillinger, og alle stillinger lyses ut. De siste 12 månedene har NRC totalt publisert 680 stillingsannonser, mottatt 40 400 søknader fordelt på 15 land, og ansatt 690 medarbeidere, forteller Skjæveland.

ETTERTRAKTEDE SPESIALISTER 
– RASKT, PERSONLIG OG PROFESJONELT

- Den største utfordringen vi har er å rekruttere spesialister - globalt - på kort tid, forteller Skjæveland.

- Det er her Webcruiter virkelig har sin styrke.

- Muligheten til å filtrere og bla gjennom CVer med strukturerte data og samme oppsett gjør det effektivt å luke ut kandidater som ikke tilfredsstiller kravene, og det er enkelt og raskt å sammenligne kandidater. Det er mye samarbeid på tvers av landegrenser, mange skal involveres, intervjuer og referanser skal oppsummeres – Webcruiter støtter denne prosessen på en effektiv måte.

FREMTVINGER ET GODT BESLUTNINGSGRUNNLAG

Flyktninghjelpen har benyttet rekrutteringsløsningen Webcruiter i over 5 år.

Kundecase - Effektiv global spesialistrekruttering - når det virkelig haster

- Vi opplever at løsningen i seg selv har en kvalifiserende funksjon. Tidligere kunne vi få tusenvis av søknader på en stilling, nå har vi mulighet til å kvalifisere søkere tidlig i prosessen gjennom screeningspørsmål og krav til strukturerte CV-data. Det stilles krav til språk og en viss digital kompetanse som er nødvendig i vår organisasjon, og Webcruiter fungerer svært bra i denne sammenhengen.

ØKT ANSVARLIGGJØRING

Ikke minst har løsningen en ansvarliggjørende funksjon.

- Ved at alle prosesser dokumenteres og ved at HR involveres i alle prosesser unngår vi at det rekrutteres basert på feil grunnlag.

- Vi kan sikre at det rekrutteres på bakgrunn av kompetanse og ikke favorisering av f.eks familie/venner - på denne måten blir prosessene rettferdige og organisasjonen får til enhver tid best mulig kompetanse på plass.

EN LØSNING SOM IVARETAR SØKERNES INTERESSER

I Flyktninghjelpen opererer man med kontrakter på inntil 2 år. Dette stimulerer til intern mobilitet, men stiller også krav til løsningen, som blant annet må støtte prosessene rundt intern mobilitet.

- Løsningen ivaretar konfidensialitet i forbindelse med interne stillinger gjennom tilgangskontroll på prosessnivå. Dette er svært viktig for å ivareta interne søkeres interesser.

- Videre har vi en egen avslagsrutine for interne søkere - det stilles krav til personlig oppfølging av søkere, forteller Skjæveland.

- Dette er kanskje noe av det viktigste. Med Webcruiter er vi stand til å sende avslagsbrev til samtlige søkere og sikre at vi blir oppfattet som profesjonelle.

Kundecase - Effektiv global spesialistrekruttering - når det virkelig haster

AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt innen kort tid.