Skip to the content

Rekruttering og viktighetene av å beholde talentene

Flere og flere virksomheter kjemper om å fange de passive kandidatenes oppmerksomhet, samtidig kreves full fokus på medarbeiderutvikling for å motivere og beholde talentene. HR har ofte følgende spørsmål:

Hvordan gjør vi oss som firma attraktive?

I hvilke medier finner vi våre fremtidige talenter?

Hvordan kan vi tiltrekke oss nye generasjoner?

Hvordan sikrer vi profesjonell oppfølging av kandidater, for å etterlate oss et godt inntrykk?

Hvorfor lykkes vi ikke med å følge opp medarbeidere etter utviklingssamtaler?

Hvordan kan vi beholde våre medarbeidere og samtidig utvikle deres kompetanser?

Hvis du kan nikke gjenkjennende til noen av de ovenstående spørsmålene, er du ikke alene.

Bilde: GDPR -og Webcruiter

 

GDPR og databehandling

En annen faktor som har påvirket veksten innen HR Tech er GDPR – den mye omtalte persondataforordningen. Kravene som stilles til databehandleravtaler, dokumentasjon av arbeidsprosesser, håndtering av sletting av data og loggføringer har medført at mange virksomheter har innsett at de mangler overblikk, struktur og kontroll.

Virksomheter helt ned til 20 ansatte kan nå ha stor nytte av et eget HR-system, for å strukturere medarbeidernes grunndata, dokumenter og en enkelt verktøy som hjelper lederne med medarbeiderutvikling.

 

”Det å samle og strukturere medarbeiderinformasjon kan skape et unikt overblikk – og gi grunnlag for å videreutvikle medarbeiderne gjennom kompetansegjennomsiktighet og oppfølging av dialog. Det er på tide at HR tar det next level #HRnextlevel.”

 

Når det kommer til GDPR regler, manglende overblikk og ustrukturerte prosesser, kan HR ofte sitte med følgende spørsmål:

Hvilke digitale løsninger skal jeg bruke for å være compliant?

Er det mulig å ha både grunndata, dokumenter og medarbeiderutvikling på ett sted?

Hvordan kan vi gjenbuke data uten for mange manuelle prosesser?

Hvordan kan jeg automatisere vår dataflyt?

Hvordan kan jeg motivere mine ledere til å ta hensyn til GDPR?

Hva finnes av muligheter for automatisk sletting av data, strukturering og loggføring?

 

HR Tech er fremtiden

Med utgangspunkt i de nye HR-trendene skjer det mye innen HR Tech. Stadig flere leverandører tilbyr ferdigutviklede integrasjoner som automatiserer dataflyt, moderne plattformer med ny teknologi og cloudbaserte plug-and-play løsninger som er enkle å implementere. Men hva betyr dette for markedet?

Mange leverandører ønsker å være en del av denne utviklingen, hvor de blant annet vil gjøre en forskjell for det digitale HR. Nå har to av de store HR Tech leverandørene; Webcruiter og HR Manager valgt å slå seg sammen for å kunne tilby den beste nordiske talentplattformen innen talentrekruttering og talentutvikling. Deres felles visjon er å løfte og utvikle HR Tech markedet, og samtidig være HR’s foretrukne plattform både for privat og offentlig sektor. De sier følgende:

 

"Vi opplever at HR Tech markedet beveger seg i stor fart. En av driverne er GDPR, som har medført at det i øyeblikket og de neste par årene vil bli implementert mange digitale HR-løsninger på tvers av hele EU. Målet for virksomhetene er å være compliant og å holde styr på oppbevaring av data, dokumenter og informasjon. Trenden er også å implementere de beste systemer (best-of-breed løsninger) innen våre spesialistområder i samspill med synkronisering av data via åpne API-er."

 

Det er rift om talentene, og det kreves gode HR Tech løsninger som kan bidra til optimalisering av talentrekruttering og talentutvikling. Derfor blir dette hovedfokus i 2019 for det nye selskapet!

Et felles eierskap

Webcruiter inngår nå i et felles eierskap med HR Manager, som er Nordens ledende leverandør av én samlet HR-plattform; rekruttering, onboarding og HR. 

Vi har valgt å slå oss sammen for å kunne tilby den beste talent-plattformen innen talentrekruttering og talentutvikling, både til privat og offentlig sektor.

Vår felles visjon er å løfte og utvikle det nordiske HR Tech markedet – og samtidig være HR’s foretrukne talentplattform.

Både Webcruiter og HR Manager støttes av ‘Verdane’, som er en erfaren og kompetent eier av virksomheter innenfor teknologi.

Samarbeidet kommer ikke til å påvirke forholdet mellom oss og våre kunder – heller ikke mellom HR Manager og deres kunder.  Dette er derfor KUN en positiv vekststrategi, som handler om at vi sammen skal bli enda bedre på det vi allerede leverer i dag.

Fra venstre: Johnny Rindahl fra Verdane, Lars Chr. Ringdal fra HR Manager, Joakim Kjemperud fra Verdane og Fredrik Mæhlum fra Webcruiter.

Fra venstre: Johnny Rindahl fra Verdane, Lars Chr. Ringdal fra HR Manager, Joakim Kjemperud fra Verdane og Fredrik Mæhlum fra Webcruiter.

#HRnextlevel