Skip to the content

Webcruiter samarbeider med ledende leverandører av HR- og administrative løsninger som bidrar til at våre kunder effektivt kan gjennomføre helhetlige profesjonelle kompetansebaserte rekrutteringsprosesser.

Sammen med våre strategiske samarbeidspartnere har vi fokus på å få til prosess- og dataflyt på en måte som gir enkel implementasjon og vedlikehold av integrasjon, men likevel på en slik måte at det gir en klar gevinst for kunden.

Målsetningen vi har når vi integrerer med andre HR-system/løsninger er å gi brukerne en brukeropplevelse gjennom rekrutteringsprosessen som oppleves som intuitiv og enkel.

Webcruiter har mer enn 10 års erfaring med tette og gode integrasjoner.

Mer enn 100 av Webcruiters kunder er integrert med HR-suiter eller HR-løsninger som assessment-/testverktøy, bakgrunnssjekker, saks-/arkivløsninger og lønn-/personalløsninger.

For de fleste virksomheter er det store gevinster som enkelt kan høstes ved å integrere Webcruiter med våre partneres løsninger.

Mye av det som koster 200 000 eller mer i forbindelse med rekruttering av toppledere er nå en integrert del av prosessen og løsningen.

Tom Steen, HR-sjef, Bærum kommune

SAMARBEIDSPARTNERE

KONTAKT OSS I DAG!

Så avtaler vi en tid hvor vi sammen kan fylle ut Webcruiters gevinstanalyse for din virksomhet.

Legg igjen mobilnummer hvis du vil at vi skal ringe deg.