Skip to the content

WORKSHOP

Bilde av en mann som sitter og jobber ved sin laptop

Vi tilbyr workshops tilpasset kundens behov.

Sted: Via Skype eller i Webcruiters lokaler. Kurset kan etter avtale holdes i kundens lokaler*
Krav til deltakerne: Gode PC-kunnskaper, kjennskap til rekrutteringsprosessen og erfaring fra personal-/rekrutteringsarbeid.

Eksempler på tema for workshops kan være:

Kurset er tenkt som en mulighet for erfarne brukere til å bli oppdatert på nylige endringer i løsningen, og for å få en gjennomgang av muligheter som ligger i løsningen. Kurset passer også for brukere som har hatt pause fra bruk av systemet, eller som ønsker å bli bedre kjent med mulighetene som ligger i Webcruiter.

Kurset vil ta for seg hvordan du utformer stillingsannonser som treffer målgruppen du ønsker. Kurset dekker også hvordan du publiserer annonser på flere språk, og gir innblikk i beste praksis med tanke på tekst og bildebruk i annonser. Vi går også noe inn på regelverk rundt indirekte og direkte diskriminering.

Annonsebyggeren steg for steg
Annonse på annet språk (hvis flere språk i løsningen)
Film/bilder i annonsen
"Beste praksis"*
Direkte og indirekte diskriminering med tanke på publisering til NAV.*

Kurset gir oversikt over hvordan Webcruiter støtter hele rekrutteringsprosessen. Vi starter med gjennomgang av søkere, viser hvordan best kommunisere med kandidater og hvordan administrere CV-basen. Vi vil også ved behov gå gjennom bruk av lister - både offentlige søkerlister og ringelister.

Utvelgelse / rangering
Statussetting
Kommunikasjon med kandidat - svarbrev/e-poster
Legge til kandidat manuellt
CV Administrasjon og Kandidat CV/Søk
(Hvordan håndtere kandidat som bedt om unntatt offentlig søkerliste)*
(Søkerlister offentlig/utvidet / bedt om utvidet søkerliste)*

I kurset går vi gjennom hvordan du best kan vedlikeholde organisasjonsstrukturen i Webcruiter. Temaer som dekkes er brukeradministrasjon, roller og tilhørighet og tilganger.

Opprette nye avdelinger/selskap
Flytte avdeling i selskapsstruktur (vi må gjøre dette)
Nivåmarkering/overstyring
Opprette nye brukere
Roller - forskjell
Tilleggstilhørighet
Deaktivere avdelinger/brukere

Kurset viser hvordan du kan lage og vedlikeholde ingresser og bilder. Dette kurset er spesielt relevant dersom du har en kompleks selskapstruktur med flere ulike annonser og logoer/bilder.

Hvordan legge in ny ingress
Ingress på flere språk
Standardingress på avdeling
Plassering av ingress i selskapsstruktur
Flytte med drag-and drop

Hvordan laste opp nye bilder
Format/størrelse på bilder
Plassering av bilder i selskapsstruktur
Flytte med drag-and drop
Logo-bilde – hvor kommer denne
Standardbilde

Kurset viser hvordan du i Webcruiter kan tilpasse alle e-poster og andre dokumentmaler til virksomhetens profil. Vi går også inn på hvordan du kan bruke kommunikasjonssenteret til å holde oversikt over kandidatkommunikasjonen.

Hvordan opprette/oppdatere mal
Maler på flere språk
Avdelingsspesifikk mal *Automatiske svarbrev
(Maler i forbindelse med testinvitasjoner)
Flettemerker
Hvordan se kommunikasjon - Se utskrift/brev, kommunikasjonssenteret / logg

I kurset tar vi for oss hvordan du kan sette opp faste spørsmål som kandidatene må besvare i søknadsprosessen, og verdien av dette. Vi går også gjennom hvordan du kan rangere søkerne basert på svarene. Vi viser også hvilke automatiske rapporter du kan bruke for å holde oversikt.

Hvordan bruke screening
Poengsetting
Hvordan bruke automatisk grovsortering
Fra screening til tester
Sortere på poeng
Rapport over screening (30, 40, 90, 100)

Kurset viser hvordan du i Webcruiter enkelt kan publisere annonser i flere kanaler og sosiale medier. Vi viser også hvordan du kan trekke ut statistikk på hvor søkerne kommer fra.

Publiseringsvalg
Flere kanaler?
Forskjell "vanlig publisering" , e-postpublisering
Publisering i sosiale media
Statistikk - hvor kommer søkerne fra (rapport 520)

Kurset er tenkt for nye brukere av Innstillingsmodulen. Vi vil gå gjennom hva modulen løser, og gjennom praktiske oppgaver gi deltageren en god forståelse av modulen og hvordan den bidrar til kandidatbehandling i henhold til gjeldende regelverk.

Vi gir en kort oversikt over hvordan du bruker Webcruiter til å sende og administrere bakgrunnsjekk.

Samtykkeerklæring
Hvordan bestille en bakgrunnssjekk?
Hvordan finne rapporten?

Kurset vil gjøre deltakerne i stand til å administrere oppsett av arbeidspsykologiske tester på stillinger, utforme og redigere maler for invitasjon til tester og hente ut rapporter rundt testbruk. Deltakerne vil også lære hvordan tester kan resettes og hvordan man manuelt kan sende tester.

Hvordan sette opp et test i testverktøy (Admin, superbruker+)?
Hvordan legge til en test til en stilling?
Automatisk utsendelse av test (automatisk grovsortering)
Testinvitasjonsmalen
Hvordan invitere kandidat til test manuelt?
Hvordan resette test / oppdatere testresultat?
Testrapporter - rekrutterer / kandidat

Deltakerene på kurset vil lære hvilke automatiske rapporter som tilbys i Webcruiter. Vi vil gjennomgå varslingsrapporter og avanserte rapporter som gir statistikk rundt rekrutteringsprosesser i virksomheten. For deltakere fra offentlige virksomheter vil vi også gå gjennom rapporter som dekker deres rapporteringskrav.

Varslingsrapporter - hvordan få kontroll på din org / avvikshåndtering
Offentlig rapportering
Avansert rapportkurs

KONTAKT OSS ANGÅENDE WORKSHOP

Send oss en melding om hva slags workshop du kunne tenke deg for din virksomhet. En rådgiver vil ta kontakt i løpet av kort tid.

* Reisekostnader og losji faktureres etter regning. Diett i henhold til statens satser. Reisetid ut over 1 time faktureres.