Skip to the content

REKRUTTERING I OFFENTLIG SEKTOR

Bilde av løven utenfor Stortinget i Oslo

Jobber du med rekruttering i offentlig sektor? Da vet du at du må forholde deg til en rekke regler og krav. Webcruiter rekrutteringsløsning håndterer alle krav - fra stillingsutlysning til arkivering.

I både offentlig og privat sektor, har arbeidsgiver rett til å ansette den kompetansen han eller hun mener bedriften eller virksomheten trenger. Dette kalles arbeidsgivers styringsrett.

I offentlig sektor må det komme tydelig frem i stillingsutlysningen hva slags krav og kvalifikasjoner man legger vekt på ved ansettelsen. Kun da kan man vurdere søknadene på lik linje og ta en beslutning basert på kvalifikasjoner. I tillegg sikrer man at søkere som får avslag i ettertid kan hevde at kvalifikasjonsprinsippet ikke ble overholdt.

Les mer om utlysning av stilling i det offentlige her.

Kvalifikasjonsprinsippet går ut på at den som er best kvalifisert skal få jobben, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser. Prinsippet gjelder for offentlig sektor og skal sikre at søkere blir behandlet likt og basert på kvalifikasjoner i en ansettelsesprosess.

Les mer om kvalifikasjonsprinsippet her.

Kvalifikasjonsprinsippet skal sikre at kvalifikasjoner veier tyngst ved utvelgelsen av kandidater for videre prosess og til slutt en ansettelse. En søker kan for eksempel ikke bli nektet stillingen fordi han eller hun er for godt kvalifisert.

For å sikre at den best kvalifiserte personen blir tilbudt den ledige stillingen, og at søkere ikke opplever å bli forbigått, er det viktig å gjøre en grundig jobb med kartlegging av søkerne. Webcruiter gir deg god oversikt over søkernes kvalifikasjoner og gjør det enkelt for deg å velge ut de best kvalifiserte søkerne.

Les mer om forbigåelse ved ansettelse her.

Så snart søknadsfristen har gått ut for en utlyst stilling, skal det for lages en søkerliste med navn, alder, stilling / yrkestittel og bosted for de som har søkt på stillingen. Listen skal være tilgjengelig for offentligheten. Dette gjelder kun for stillinger i det offentlige.

En søker kan be om å fjerne opplysninger fra den offentlige søkerlisten, men det er ikke noe søker kan kreve. Om man får innvilget å fjerne opplysninger er en vurdering av stillingens karakter og hvilken rolle i offentligheten søkeren har i dag. Antall søkere og kjønn skal alltid oppgis. (Kilde: www.lovdata.no/offentleglova)

Utlyser du stillinger via Webcruiter, får du automatisk en ferdig søkerliste du kan sende ut til de som ber om den i tillegg til en oversikt over hvem som ar bedt om å unntas fra søkerlista.

Les mer om offentlig søkerliste her.

Når man utlyser stillinger i offentlig sektor, så er det noen krav man må følge. Blant annet må man arkivere søknadene og lage offentlige søkerlister. I tillegg er det krav til at man kan vise til statistikk over hvem som har søkt og at den best kvalifiserte har fått stillingen.

Webcruiter kan integrere en rekke verktøy og løsninger for arkivering og rapportering. I tillegg får du automatisk mye god statistikk som du kan gjenbruke ved senere utlysninger. Du kan for eksempel finne ut hvor lang ansettelsesprosessen tar for ulike stillinger og hvilke kanaler som gir de beste søknadene. Dette er nyttig informasjon som bidrar til effektive ansettelsesprosesser.

Last ned gratis e-bok: Forsvarlig journalføring og arkivering av tilsettingssaker

AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt innen kort tid.

Legg igjen mobilnummer hvis du vil at vi skal ringe deg.