Skip to the content

FORBIGÅELSE VED ANSETTELSE

Bilde av en kvinne med kolleger i bakgrunnen

Alle søkere til stillinger i offentlig sektor kan klage til sivilombudsmannen dersom de mener de har blitt forbigått av en søker med dårligere kvalifikasjoner i en ansettelsesprosess. I slike saker har du som arbeidsgiver og ansettelsesansvarlig bevisbyrden.

HVA SIER LOVEN OM FORBIGÅELSE VED ANSETTELSE?

Arbeidsmiljøloven § 13-7 om opplysningsplikt lyder som følger «Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsene i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har.»

Opplysningsplikten gjelder for ansettelser i offentlig sektor og sier at du som skal ansette må kunne dokumentere prosessen og hvilke begrunnelser som ligger til grunn for ansettelsen.

GODE RUTINER FOR DOKUMENTASJON

For å sikre at den best kvalifiserte personen blir ansatt, og at søkere ikke opplever å bli forbigått, er det viktig å gjøre en grundig jobb med kartlegging av søkerne. Kan du ikke bevise at en jobbsøker ikke har blitt forbigått eller diskriminert, kan søkeren kreve erstatning.

Webcruiter gir deg god oversikt over søkernes kvalifikasjoner som relevant utdanning, arbeidserfaring og personlige egenskaper. Webcruiter kan integreres helt sømløst med verktøy og løsninger for personlighetstester, evnetester, ferdighetstester og bakgrunnssjekker, slik at du får et helhetlig bilde av kandidatene og kan velge den som er best egnet for stillingen.

Er du ansvarlig for ansettelser i offentlig sektor er du helt avhengig av å ha gode rutiner for dokumentasjon av ansettelsesprosesser. Webcruiter er en rekrutteringsløsning som gjør det enkelt for deg å holde oversikt og sørge for at gjeldende regelverk blir fulgt.

AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om mulighetene Webcruiter gir.

Legg igjen mobilnummer hvis du vil at vi skal ringe deg.