Skip to the content

KVALIFIKASJONSPRINSIPPET VED ANSETTELSER

To kolleger sitter ved et bord og samarbeider

Både i offentlig og privat sektor er man så klart opptatt av å ansette den personen som mest sannsynlig kommer til å gjøre den beste jobben. Forskjellen er at man i offentlig sektor må kunne dokumentere at alle kvalifiserte søkere blir vurdert etter kvalifikasjonsprinsippet.

HVA ER KVALIFIKASJONSPRINSIPPET?

Kvalifikasjonsprinsippet skal sikre at den best kvalifiserte av søkerne til en utlyst stilling blir ansatt. Det er kvalifikasjoner alene som skal vurderes om man er best egnet, ikke faktorer som kjønn, etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser.

Samtidig kan ikke en søker bli nektet stillingen fordi han eller hun er for godt kvalifisert. Mener en søker at han eller hun har blitt forbigått ved ansettelse, kan vedkommende klage til sivilombudsmannen og søke erstatning.

«PERSONLIG EGNETHET»

Selv om en kandidat på papiret har lenger erfaring eller høyere utdannelse, kan det selvfølgelig være at han eller hun likevel ikke er rett for akkurat denne stillingen. Men, du kan ikke vurdere personlig egenhet uten at alle kandidatene har fått komme på intervju, og det er her kvalifikasjonsprinsippet sørger for at alle blir vurdert likt.

For å vurdere om en kandidat passer inn i jobbmiljøet, har gode samarbeidsevner og løser utfordringer på en god måte, kan personlighetstester, evnetester og ferdighetstester gi veldig gode kartlegginger.

SIKRE AT ALLE KVALIFISERTE KOMMER TIL INTERVJU

Webcruiter rekrutteringsløsning gjør at du som er ansvarlig for ansettelser raskt får oversikt over søkernes utdanning, erfaring og andre egenskaper. Det gjør at du enklere kan vurdere hvilke kandidater som er kvalifisert på papiret og kalle de inn til intervju.

Du må også kunne bevise at du har fulgt kvalifikasjonsprinsippet. Det gjør du ved å føre statistikk over hvem som har søkt gjennom en offentlig søkerliste og hvem som har fått tilbud om intervju. Dette håndterer Webcruiter for deg.

I tillegg kan Webcruiter integreres med en rekke verktøy og løsninger for arkivering og rapportering som bidrar til effektive ansettelsesprosesser.

AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om mulighetene Webcruiter gir!

Legg igjen mobilnummer hvis du vil at vi skal ringe deg.