Skip to the content

OFFENTLIG SØKERLISTE - HVA ER REGLENE?

Bilde av hendene til en mann som leser avisen

Når søknadsfristen for en utlyst stilling har gått ut, skal det lages en offentlig søkerliste som inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det fastslås i Offentleglova § 3 og gjelder for alle stillinger i offentlig sektor.

UNNTAK FRA OFFENTLIG SØKERLISTE

Antall søkere og kjønn skal alltid oppgis uten unntak. Derimot kan søker be om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten, men det kan ikke garanteres. Dersom søkeren har en rolle i offentligheten i dag og stillingens er av en karakter som er av interesse for allmennheten, kan opplysningene offentliggjøres likevel.

Dersom noen ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får søkeren beskjed før listen offentliggjøres slik at han eller hun kan velge å trekke søknaden.

ENKEL HÅNDTERING AV OFFENTLIG SØKERLISTE

Utlyser du stillinger via Webcruiter, får du automatisk en ferdig søkerliste du kan sende ut til de som ber om den. I tillegg får du oversikt over de søkerne som ønsker å unntas fra den offentlige søkerlista. Det gjør at du enkelt kan vurdere søknadene fortløpende og forholde deg til gjeldende regelverk på en god måte, uten at det tar unødvendig tid.

Med Webcruiter får du en rekrutteringsløsning som sikrer en effektiv og ryddig ansettelsesprosess. Løsningen kan integreres sømløst med andre løsninger som håndterer arkivering og rapportering på en god måte.

AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om mulighetene Webcruiter gir.

Legg igjen mobilnummer hvis du vil at vi skal ringe deg.