Skip to the content

EVNETESTER OG JOBBTESTER VED ANSETTSELSER

Bilde av en tenkende kvinne som hviler haken i hendene

En jobbsøker kan på papiret være mer enn godt kvalifisert til jobben, men hvordan han eller hun løser utfordringer, tenker og formidler budskap er ofte vel så viktig. I jobbsammenheng støter de fleste på utfordringer og situasjoner man ikke har løst tidligere. Da er gode kognitive og verbale evner essensielt for å lykkes.

HVA ER EN EVNETEST?

En evnetest består av ulike oppgaver som kartlegger en persons evner og kan være til stor hjelp for å forutse hvordan kandidater vil passe inn og fylle den ledige stillingen. Evnetester kan kartlegge både kognitive, verbale og numeriske ferdigheter, som er viktige i de aller fleste jobber.
Evnetester kan også kombineres med ferdighetstester som måler spesifikke ferdigheter i for eksempel et språk eller dataprogram.

KOGNITIVE EVNETESTER

Kognitive ferdigheter sier noe om hvordan en person tar til seg ny informasjon og bruker denne informasjonen til å forstå og lære. God hukommelse, evnen til å konsentrere seg, tolke situasjoner og resonnere er eksempler på kognitive ferdigheter.

Eksempler på kognitive evnetester:

Arbeidsminne

Konsentrasjonsevne

Hukommelse for navn og ansikter

Reaksjonstid

Læringsevne

VERBALE EVNETESTER

I mange jobbsituasjoner er verbale ferdigheter vel så viktig som kognitive ferdigheter. Hvis du har løst et problem, men ikke klarer å formidle løsningen på en god måte, kommer man som regel til kort i en arbeidssituasjon. Mangel på verbale ferdigheter fører ikke sjeldent til konflikter og irritasjon.
Gjennom verbale evnetester kan man også teste en kandidats språkferdigheter.

Eksempler på verbale evnetester:

Verbal resonnering

Verbal tolkning

Forståelse av enkle instruksjoner

Språk (for eksempel engelsk, norsk, fransk, tysk)

NUMERISKE EVNETESTER

Numeriske evner handler om en persons evner til å forstå og tolke numerisk informasjon som tabeller, lister, grafer og regnestykker.

Eksempler på numeriske evnetester:

Numerisk resonnering

Numerisk tolkning

Tallforståelse

INTEGRERTE EVNETESTER MED WEBCRUITER

cut-e og Assessio er anerkjente og ledende leverandør av evnetester som brukes i forbindelse med rekruttering og ansettelser.

Evnetestene kan integreres sømløst med Webcruiter og du som har ansvar for ansettelsesprosessen får oversikten over jobbsøkernes resultater rett i rekrutteringsløsningen. Det gjør det enkelt å sortere og velge ut de riktige kandidatene for videre intervjurunder eller ansettelse.

AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt innen kort tid.

Legg igjen mobilnummer hvis du vil at vi skal ringe deg.