Skip to the content

REFERANSESJEKK VED ANSETTELSE OG JOBBINTERVJU

Bilde av en kvinne som står oppreist i kontorlandskapet og snakker i telefonen

En referansesjekk kan være nyttig for å sjekke at opplysningene du får fra en jobbsøker i intervjurunder stemmer. Det kan også være nyttig å få beskrevet situasjoner fra en som har jobbet tett med jobbsøkeren. Da kan du få et mer nyansert og korrekt bilde av kandidaten.

TIPS TIL REFERANSESJEKK

En referansesjekk bør ikke gjennomføres uten at jobbsøkeren er informert i forkant. La jobbsøkeren få tid til å ringe referansene sine og fortelle om jobben han eller hun har søkt.
La heller ikke referansesjekken veie for tungt i vurderingen av kandidaten, men er det mye som skurrer, kan det være lurt å ta det opp med jobbsøkeren.

SPØRSMÅL DU BØR STILLE VED REFERANSESJEKK

Spør gjerne om hva jobbsøkeren tror referansene vil si om dem. Da får kandidaten mulighet til å forklare relasjonen deres og du får avdekket om det er store avvik mellom hva kandidaten forteller og hva referansen forteller.

Still åpne spørsmål og unngå å legge føringer for hva referansen svarer. Målet er å få åpne svar.

Hvis jobbsøkeren har oppgitt tidligere arbeidsgivere som referanser, er det fint å avslutte referansesjekken med å spørre om han eller hun ville ansatt personen på nytt. Da får du ofte gode svar på hvordan personen fungerte i sin forrige jobb og om det er forhold du bør vite om.

Les flere tips til referansesjekk her. 

ENKEL OVERSIKT OVER REFERANSENE I WEBCRUITER

En referansesjekk kan avdekke hvordan kandidaten vil fungere i ditt miljø og du får vite mer om samarbeidsevner, sosiale egenskaper og personlighetstrekk.

Gjennom Webcruiter rekrutteringsløsning får du enkelt oversikt over jobbsøkernes referanser og kontaktinfo du trenger for å kontakte dem. Du kan også markere hvilke referanser du har sjekket og notere viktige opplysninger.

AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt innen kort tid.

Legg igjen mobilnummer hvis du vil at vi skal ringe deg.