Skip to the content

Integritetspolicy och användarvillkor för Webcruiters digitala kanaler

Senast uppdaterad: 2018/06/21

Webcruiter AB ("Webcruiter") arbetar aktivt för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Integritetspolicyn och användarvillkoren (nedan kallade "villkoren") gäller för webbplatsen www.webcruiter.com och våra övriga digitala tjänster såsom blogg, e-postprenumeration och registrering av information via formulär ("digitala kanaler"). Integritetspolicyn och användarvillkoren gäller inte för uppgifter som registreras i samband med användning av tjänsterna Webcruiter rekryteringslösning och Competence by Webcruiter.

All insamling, behandling och användning av data för marknadsförings- och försäljningsändamål sker i enlighet med dessa villkor. Villkoren beskriver även dina rättigheter till tillgång, förändring och radering av dina personuppgifter. Genom att använda våra digitala kanaler samtycker du till dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor bör du undvika att använda våra digitala kanaler.

Webbplatsens ägare och kontaktuppgifter

Namn: Webcruiter AB
Org. nr.:  556952-2773
E-post: marknad@webcruiter.se 
Telefonnummer: 08-26 83 54
Adress: Gamla Brogatan 24, 111 20 Stockholm

Webcruiter AB bevakar dina rättigheter och ditt personskydd enligt gällande lagar och regler och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: telefon 08-26 83 54, e-post marknad@webcruiter.se.

 

Integritetspolicy

1. Ord och utryck

Här följer en förklaring av några viktiga begrepp:

 • Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Se avsnittet "Vilka personuppgifter behandlar vi?" för information om vilka personuppgifter vi behandlar.
 • Anonym information är uppgifter där alla element som kan användas för att identifiera en enskild person har tagits bort.
 • Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, såsom insamling, lagring, förändring, sammanförande, spridning och radering.
 • Med våra "digitala kanaler" avses vår webbplats och våra övriga digitala tjänster, såsom blogg, e-postkonto och registrering av uppgifter via formulär.

2. Hur samlar vi in personuppgifter?

Vilka uppgifter vi samlar in om dig beror på vilka av våra digitala kanaler du använder, samt vilka uppgifter du lämnar i samband med köp, registrering etc.

Vi samlar in personuppgifter:

 • som du lämnar till oss när du köper eller registrerar dig för våra tjänster, prenumererar på våra nyhetsbrev och vår blogg, fyller i formulär eller kontaktar oss.  
 • som registreras automatiskt när du använder våra digitala kanaler.

Du är inte förpliktad att lämna några personuppgifter till oss, men om du väljer att inte göra det kan det hända att vi inte kan erbjuda dig våra tjänster, till exempel på grund av att vi inte kan fakturera dig för tjänsterna eller skicka information som du ber om.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter:

• Grundläggande uppgifter, såsom namn, arbetsgivare, jobbtitel och kontaktuppgifter.

• Uppgifter som rör kundförhållanden, såsom beställningsinformation, fakturainformation, marknadsföringstillstånd och kontakter med kundsupport.

• Uppgifter som skapas i samband med användning av våra digitala kanaler, till exempel teknisk information om den enhet du använder när du besöker våra digitala kanaler (såsom datum och tidpunkt, vilken typ av PC/mobiltelefon, operativsystem och webbläsare du använder, IP-adresser, skärmstorlek etc.). För mer information, se "Navigeringsinformation".

• Uppgifter som används för att identifiera och registrera en kund eller användare.

• Eventuella andra uppgifter som sparas beroende på vad du gett ditt samtycke till. I sådant fall kommer du att få specifik information om vilka uppgifter vi lagrar och vad de används till i samband med att vi frågar efter ditt samtycke.

Våra digitala kanaler är inte avsedda för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om du känner till att vi har sparat uppgifter om ett barn som är under 13 år, vänligen kontakta oss skriftligen så att vi kan radera uppgifterna.

4. Navigeringsinformation

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker i våra digitala kanaler. Cookies hjälper oss att identifiera vilka delar av våra digitala kanaler som är mest populära, inklusive vilka sidor användarna besöker och hur länge besöket varar. Denna information används bl.a. till att utveckla och analysera tjänster och för riktad annonsering på internet. För mer information om hur vi använder cookies, se punkt 9.

Loggfiler

Information om din enhets specifikationer, programvara och ditt besök samlas in automatiskt av oss. Denna information kan t.ex. inkludera din IP-adress, webbläsare, domännamn, internetleverantör, vilka sidor du besökt (HTML-sidor, grafik etc.), operativsystem, tidpunkt och varifrån du besökte våra digitala kanaler.

Spårningspixlar

Vi använder spårningspixlar (även kallade clear gifs, web beacons, web bugs) som hjälper oss att förbättra våra digitala kanaler genom att registrera vilket innehåll som visas. Spårningspixlar är små grafiska element med en unik identifikator som kan användas för att spåra besökarens beteende på internet. I motsats till cookies, som lagras på användarens hårddisk, är spårningspixlar dolda i våra digitala kanaler eller i e-postmeddelanden. Vi använder spårningspixlar till att mäta resultatet av våra marknadsföringsåtgärder. Den information vi insamlar från e-post knyts till kundens personuppgifter.

Reklam

Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer när vi annonserar på internet. Med hjälp av cookies och spårningspixlar samlar dessa företag in information om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser i syfte att erbjuda dig annonser som är anpassade till dina intressen. Om du inte vill motta intresseanpassade annonser kan du avregistrera dig på den här sidan: http://www.youronlinechoices.eu/. Observera att detta inte blockerar all form av annonsering. Allmän reklam kommer att visas även om du avregistrerar dig för intressebaserad annonsering.

5. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder uppgifter om dig som vi sparar för följande ändamål:

 • För att leverera tjänster: Vi behandlar personuppgifter i syfte att leverera tjänster till dig. Vi behandlar personuppgifter i samband med
  • leverans av innehåll som du begärt, till exempel om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller bloggartiklar
  • identifiering av kunder
  • fakturering och uppföljning av betalningar
  • felavhjälpning, kundservice, hantering av klagomål m.m.
 • För utveckling och analys: Vi behandlar personuppgifter i syfte att förbättra och vidareutveckla våra tjänster och våra digitala kanaler.
 • För försäljning och marknadsföring: Vi använder både anonyma uppgifter och personuppgifter i samband med marknadsföring. Ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter är:
  • att skapa målgrupper för marknadsföring
  • att anpassa och korrigera marknadsföringen, till exempel genom att ge rekommendationer eller visa målinriktat innehåll i våra kanaler
  • att skicka ut nyhetsbrev och andra former av direktreklam som du gett ditt samtycke till i enlighet med gällande lagstiftning
  • att göra marknadsanalyser, kundnöjdhetsundersökningar o.d.
  • att filtrera kontaktuppgifter mot register från Facebook, Google, LinkedIn och andra digitala aktörer så att vi kan med dig och andra användare som du via dessa kanaler
 • Med tanke på datasäkerhet och missbruk av tjänster: Vi kan komma att behandla personuppgifter för att säkerställa ett bra dataskydd i våra digitala kanaler. Vi kan även komma att behandla personuppgifter för att avslöja eller förhindra olika typer missbruk.
 • För att efterleva lagar och regler: Vi behandlar personuppgifter för att för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, till exempel i samband med redovisning och för att lämna uppgifter till myndigheterna i enlighet med svensk lagstiftning.
 • För andra ändamål som har du gett ditt samtycke till: Vi kan komma att behandla personuppgifter för alla olika ändamål som du har gett ditt samtycke till.

6. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi prioriterar skyddet av dina personuppgifter och vi arbetar kontinuerligt med att skydda personuppgifter och annan konfidentiell information. Säkerhetsarbetet omfattar fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, såsom skydd av personal, information, IT-infrastruktur, interna och offentliga nät samt kontorsbyggnader och tekniska faciliteter.
Säkerhetsarbetet innebär också att vi regelbundet gör riskbedömningar och utvärderar olika faktorer som tillgänglig teknik, affärsbehov och rättsliga krav. Syftet med detta är att se till att våra säkerhetsåtgärder är tillräckliga, så att vi exempelvis kan förhindra att personuppgifter hamnar på avvägar.

7. Vem vidarebefordrar vi personuppgifter till?

Vi kan komma att överlämna personuppgifter till:

 • Personuppgiftsbiträden som är underleverantörer till oss och behandlar personuppgifter för vår räkning. Sådana underleverantörer får inte använda dessa personuppgifter för något annat ändamål än vad som överenskommits med oss. Vi vidtar särskilda åtgärder för att försäkra oss om att våra underleverantörer behandlar personuppgifter i enlighet med dessa villkor och dataskyddsförordningen, i synnerhet om personuppgiftsbiträdet är lokaliserad i ett land utanför Sverige eller EU/EES.
 • Till andra parter efter att du gett ditt samtycke.

Vi kan även överföra information:

 • Om det krävs enligt lag, exempelvis om det beordras av domstol, polis eller annan offentlig myndighet. I sådant fall sker överföringen enligt strikta, fastställda rutiner.
 • Vid förvärv, till exempel i samband med fusion, företagsköp, försäljning av tillgångar eller överföring av tjänster till annat företag. I sådana fall kommer du att informeras per e-post och/eller få ett meddelande i våra digitala kanaler om eventuella förändringar av ägandeförhållanden, användandet av dina personuppgifter och vilka valmöjligheter du har avseende behandlingen av dina personuppgifter.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål som anges i villkoren, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller är tillåten enligt gällande lag.

Personuppgifterna sparas så länge du har en aktiv relation till oss eller våra digitala kanaler, eller till dess att du begär att vi raderar uppgifterna om dig. Vi definierar en relation till oss eller våra kanaler som att (i) vara kund till oss, (ii) ha samtyckt till att motta marknadsföringsinformation från oss, (iii) aktivt kontaktat oss via sociala medier, elektroniska meddelanden eller elektroniska formulär, (iv) varit aktiv i våra digitala kanaler efter du har gett ditt samtycke. Relationen anses vara aktiv om något av ovanstående har skett under de senaste 24 månaderna.

Lagring av anonyma uppgifter är inte föremål för sådana begränsningar eller krav. Vi strävar efter att säkerställa att personuppgifter och kunduppgifter är uppdaterade och korrekta, samt att inte lagra uppgifter som inte är nödvändiga för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

9. Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies och liknande tekniker i våra digitala kanaler. Cookies hjälper oss att identifiera vilka delar av våra digitala kanaler som är mest populära, till exempel vilka sidor användarna besöker och hur länge besöket varar. Denna information används bl.a. till att utveckla och analysera tjänster samt för riktad annonsering på internet.

Här hittar du information om hur vi använder cookies.

Vi kan komma att kombinera information från cookies med andra uppgifter vi har registrerat om dig och om kundrelationen med dig under förutsättning att behandlingen är tillåten enligt gällande lag eller att du gett ditt samtycke till behandlingen.

Genom att använda våra digitala kanaler med hjälp av en webbläsare vars inställningar möjliggör att cookies sparas på din enhet samtycker till vår användning av cookies.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser, produkter och tjänster som tillhör tredje part, bland annat sociala medier (till exempel Facebooks sociala tilläggsmoduler). Tredjepartstjänster eller tredjepartsapplikationer som är tillgängliga på våra webbplatser är underställda tredjepartens integritetspolicy. Vi rekommenderar att du sätter dig in dessa tredjeparters praxis för skydd av personuppgifter.

10. Vilka rättigheter och valmöjligheter har du?

Du har rätt att:

 • få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig,  
 • kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller inaktuella personuppgifter korrigeras eller raderas,
 • dra tillbaka eller begränsa eventuellt samtycke att behandla personuppgifter som du gett oss. Observera att detta kan leda till att du inte längre kan utnyttja vissa av våra tjänster,
 • inaktivera insamlingen av uppgifter för Google Analytics.

Vi strävar efter att bedriva en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet. Om du anser att vi bryter mot dessa användarvillkor eller gällande lagstiftning kan du framföra dina klagomål till oss, eller eventuellt till Datainspektionen.

11. Ändringar av villkoren

I takt med att vår affärsverksamhet och våra verktyg utvecklas kan vi behöva uppdatera dessa villkor. Vi rekommenderar därför att du läser igenom villkoren med jämna mellanrum. I samband med större ändringar kommer vi försöka att kontakta dig direkt, via tillgängliga kanaler såsom e-post eller meddelanden i våra digitala kanaler.

 

Användarvillkor

Genom att använda våra digitala kanaler accepterar du dessa användarvillkor.

1. Tillåten användning

Innehållet i våra digitala kanaler får endast användas för icke-kommersiella och personliga ändamål, och/eller för att lära sig mer om Webcruiters produkter och tjänster, samt uteslutande i enlighet med användarvillkoren.

2. Otillåten användning

Genom att använda våra kanaler samtycker du till att du inte kommer att:

 • Använda våra digitala kanaler på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor.
 • Kopiera, modifiera eller imitera innehållet, plocka isär eller demontera sidan, eller på annat sätt försöka avslöja källkoden eller tillåta en tredjepart att göra det.
 • Sälja, tilldela, vidarelicensiera, distribuera, utnyttja kommersiellt, eller på annat sätt överföra innehåll, tjänster eller rättigheter till tredje part eller göra detta tillgängligt för tredje part.
 • Använda eller aktivera ett automatiserat system, inklusive, men inte begränsat till: "robotar", "spiders" eller "offline readers" som skickar fler förfrågningar till servern under en given tidsperiod än vad en människa rimligen kan antas göra med hjälp av en vanlig webbläsare.
 • Använda våra digitala kanaler på ett sätt som förstör, inaktiverar, överbelastar eller försämrar kanalerna eller förstör andra parters användning och nytta av kanalerna.
 • Spegla eller inkludera kanalerna, helt eller delvis i annan kanal.
 • Obehörigen försöka få tillgång till våra digitala kanaler.
 • Skaffa dig tillgång till våra digitala kanaler på annat sätt än vad som anges i Webcruiters villkor för tillgång till kanalerna.
 • Använda våra digitala kanaler för ändamål eller på ett sätt som inte är tillåtet enligt användarvillkoren.
 • Använda innehållet eller kanalerna på ett sätt som strider mot bestämmelserna om patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra lagar.

3. Upphovsrätt och varumärken

Våra digitala kanaler skyddas av gällande lagar om immateriella rättigheter och andra lagar, inklusive varumärkes- och upphovsrättslagar. Våra digitala kanaler och upphovsrätten till innehållet i kanalerna tillhör Webcruiter eller i förekommande fall dess licensgivare. Om du inte fått specifikt tillstånd att använda ett visst innehåll är det inte tillåtet att kopiera, mångfaldiga, ändra, publicera, ladda upp, posta, överföra, utföra eller sprida innehållet, och du godkänner att du inte på något sätt, vare sig helt eller delvis, får ändra, hyra, låna, sälja, sprida, sända eller skapa imitationer av innehållet på sidan. Webcruiters logo och andra varumärken som används av Webcruiter från tid till annan är varumärken som tillhör Webcruiter.

4. Information och material du registrerar hos och lämnar till oss

Du garanterar att du har nödvändiga rättigheter till material som du registrerar eller överför i våra digitala kanaler. Du godkänner att vi kan använda och publicera sådant material. Du garanterar att du inte har för avsikt att bedra eller ge missledande uppgifter och att de material du överför inte strider mot dessa användarvillkor.

5. Länkar till tredje parts webbplats

Länkar till eller information om tredje parts webbplats är tillhandahållna för din bekvämlighet. Använder du länkarna lämnar du våra digitala kanaler. Webcruiter stödjer, rekommenderar eller sponsrar inte webbplatser eller information som tillhör tredje part. Webcruiter är inte ansvarigt för dessa webbplatser eller dess innehåll eller tillgänglighet. Använder du länkarna till externa webbplatser lämnar du våra digitala kanaler och är underställd de användarvillkor och regler för personuppgifter som gäller för dessa webbplatser.

6. Nedladdning av filer

Webcruiter lämnar inga garanterar och gör inga utfästelser om att filer som är tillgängliga för nedladdning kommer vara fria från virus eller andra skadliga datakoder, filer eller program.

7. Ansvarsfriskrivning/ansvarsbegränsning

Webcruiter och våra tjänsteleverantörer, licensgivare och leverantörer lämnar inga garantier avseende våra digitala kanalers eller innehållets lämplighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, aktualitet, säkerhet och korrekthet. All information och programvara samt alla produkter, tjänster och grafiska element tillhandahålls i befintligt skick samt utan garantier av något slag.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska vare sig Webcruiter, dess tjänsteleverantörer, licensgivare eller leverantörer inte under några omständigheter vara ansvariga för eventuell förlust eller skada som uppkommit till följd av eller i samband med din användning av våra kanaler, även om någon av Webcruiters partners har informerats om sådan möjlighet och oavsett om förlust eller skada uppkommer genom avtal, ersättning, oaktsamhet eller ansvar.

8. Skadeersättning

Du är medveten om och godkänner att du är personligen ansvarig för ditt uppträdande i våra digitala kanaler. Genom att använda våra digitala kanaler och dess innehåll accepterar du att ersätta, försvara och hålla Webcruiter och dess moderbolag, dotterbolag, filialer, partners, licensgivare, anställda, agenter och alla tredjeparts informationstjänster skadeslösa avseende alla krav, förluster, utgifter, skador och kostnader (inklusive, men inte begränsat till följdskador, direkta, slumpmässiga och indirekta skador) samt realistiska advokatkostnader som uppkommit till följd av din användning, felanvändning eller oförmåga att använda våra digitala kanaler, dess innehåll, eller din överträdelse mot dessa villkor.

Har du några frågor?

Fyll i formuläret, så kommer vi att kontakta dig inom kort.