Skip to the content

Kundecase - Effektiv global spesialistrekruttering - når det virkelig haster

EFFEKTIV GLOBAL SPECIALREKRYTERING – NÄR DET VERKLIGEN ÄR BRÅTTOM

När människor är på flykt är behovet av specialister som kan rycka in med kort varsel stort. Bra planering och rekryteringslösningen Webcruiter gör det möjligt för rekryteringschef Marita Skjæveland på Flyktninghjelpen att klara av den uppgiften.

Flyktninghjelpen är en organisation som arbetar internationellt med att hjälpa flyktingar i eller utanför deras egna länder. Rekryteringschef Marita Skjæveland och hennes sex medarbetare rekryterar personal både till huvudkontoret och internationellt.

Och med runt 4 000 anställda i mer än 20 länder blir det naturligtvis viktigt med en effektiv administration.

– Normalt är anställningstiden vad gäller internationellt arbete 1 till 2 år. Alla lediga tjänster utlyses, de sista 12 månaderna har Flyktninghjelpen publicerat 680 platsannonser, mottagit 40 400 ansökningar fördelat på 15 länder och anställt 690 medarbetare, berättar Skjæveland.

REKRYTERING AV SPECIALISTER – SNABBT, PERSONLIGT OCH EFFEKTIVT

– Den största utmaningen för oss är att rekrytera specialister, globalt och på kort tid, säger Skjæveland.

– Det är här Webcruiter verkligen visar sin styrka.

– Möjligheten att filtrera och söka igenom CV med strukturerad och enhetligt utformad information gör det lätt att sålla och jämföra kandidater. Många är inblandade och det pågår mycket samarbete över landsgränserna när intervjuer och referenser ska summeras. Webcruiter hjälper oss med detta på ett effektivt sätt.

STÄLLER KRAV PÅ ETT BRA BESLUTSUNDERLAG

Flyktninghjelpen har använt Webcruiter i över 5 år.

Kundcase - Effektiv global specialrekrytering - när det verkligen är bråttom

Vi upplever att lösningen i sig själv har en kvalificerande funktion. Tidigare kunde vi få in tusentals ansökningar till en tjänst. Idag har vi möjlighet att kvalificera de sökande tidigt i processen genom screening-frågor och genom deras CV, som måste vara korrekt ifyllt i systemet. Att använda Webcruiter kräver en viss datorvana och goda språkkunskaper, vilket båda är färdigheter som krävs i vår organisation.

ÖKAD ANSVARSSKYLDIGHET

Inte minst har lösningen en funktion vad gäller ansvarsskyldigheten i organisationen.

– Tack vare att alla processer dokumenteras och att HR involveras i alla processer undviker vi att människor anställs på fel grunder.

– Idag kan vi känna oss säkra på att rekryteringarna görs utifrån kompetens och att till exempel familj och vänner inte favoriseras. På så sätt får vi en mer rättvis rekryteringsprocess och bästa möjliga kompetens vid varje rekrytering.

EN LÖSNING SOM TILLVARATAR DE SÖKANDES INTRESSEN

På Flyktninghjelpen är anställningstiden för internationella uppdrag max två år. Det stimulerar den interna rörligheten, men ställer samtidigt krav på rekryteringsverktyget, som måste stödja den här typen av processer.

– Lösningen säkrar sekretessen i samband med internrekrytering genom tillgångskontroll på processnivå. Detta är mycket viktigt för att skydda interna sökanden.

– Systemet har en inbyggd funktion för personlig uppföljning av sökande och vi har dessutom en särskild avslagsrutin för interna sökande, vilket är mycket viktigt, berättar Skjæveland. Med Webcruiter kan vi skicka ett tackbrev till samtliga sökande som fått avslag och känna oss säkra på att vi uppfattas som en professionell organisation.

Kundcase - Effektiv global specialrekrytering - när det verkligen är bråttom

BOKA DEMO!

Fyll i formuläret, så kommer en av våra rådgivare att kontakta dig inom kort.