Skip to the content

PÅ 10 MINUTER KAN DU HA DIN ANNONS UTE

Förr skrev vi ut alla ansökningar vilket inte bidrog till något vidare strukturerat arbetssätt. Dessutom kunde ju ansökningar komma på avvägar vilket är väldigt allvarligt ur ett personuppgiftsperspektiv. Vi sätter ett stort värde på att vi kan hantera personuppgifter korrekt och i och med att vi började använda Webcruiters verktyg, så har vi en säker personuppgiftshantering som uppfyller GDPR kraven.

Kundcase - På 10 minuter kan du ha din annons ute

En stor fördel med Webcruiter är att de rekryterande cheferna har tillgång till verktyget och kan vara delaktiga i processen steg för steg. Det frigör mycket administrativ tid för oss på HR som tidigare behövde agera mellanhand under processen.
Webcruiter har hjälpt oss att få struktur och effektivitet i vårt arbete. Bland annat genom att alla kandidater följer samma mall vilket gör att ansökningarna blir enhetliga och enklare att jämföra. Det är även enkelt att göra uppföljningar.

Vi tycker att verktyget är enkelt att använda och det går snabbt. Trots att en rekrytering är en omfattande process så går det fort. På 10 minuter kan du ha din annons ute. Tack vare arkiveringsmöjligheten kan vi dessutom återanvända tidigare annonser och slipper uppfinna hjulet på nytt.

Patricia Andersson
Personalsekreterare Smedjebackens kommun

BOKA DEMO!

Fyll i formuläret, så kommer en av våra rådgivare att kontakta dig inom kort.