Skip to the content

Året är 2000. Det är långt ifrån någon GDPR-förordning som kräver struktur. Rekryteringsbyrån Rådhuset Rekrytering börjar tröttna på att sortera CV:n som kommer in i pappersform med posten och samtidigt försöka ha kontroll på ansökningar som dimper i mailboxen. Allt ska vara IT detta år, och rekryteringsbyrån påbörjar arbetet med att bygga en egen elektronisk rekryteringslösning. Målet är att framstå som professionella och samtidigt leverera den bästa kandidaten till kunden.

2003 lanserar Webcruiter en SAAS-lösning som framstår som en liten revolution för alla som kämpar med pappersansökningar och epost. Kundlistan ökar och de första kunderna är goda bidragsgivare för utvecklingen de kommande åren.

Då Webcruiter 2005 byggt en solid integration med sak- och arkivlösningar blev det större nytta och värde att hämta för offentlig sektor. Arkiveringsanställda kunde lägga sin tid på annat än att arkivera stora mängder ansökningar. – Webcruiter satte säljrekord.

Så följde integration med testverktyg, vilket gav företaget möjlighet att använda relevanta tester i rekryteringsprocessen på ett tidseffektivt sätt. Detta var ett viktigt element för att reducera risken för felanställning och kunna säkerställa anställning av rätt person.

Täta samarbeten med partners blev tidigt en del av Webcruiters strategi. EVRY och Bluegarden valde Webcruiter som sin best- of-breed-lösning för rekrytering i sin HR-suite. Tillsammans blev vi intressanta för det verkligt stora kunderna, speciellt inom offentlig sektor.

Det gick bra för Webcruiter, kundmassan ökade snabbt och antalet anställda på Webcruiter ökade i samma takt. Kulturen på företaget var alltid «kunderna först».

1400 företag och verksamheter använder Webcruiter och 2015 påbörjades planeringen av NYA Webcruiter. 15 års erfarenhet som leverantör av rekryteringsverktyg och med god översikt över kundernas önskemål och behov var målet att bygga världens bästa rekryteringslösning.

NYA Webcruiter skulle bidra till:

Ökat antal relevanta kandidater

Mer träffsäkra rekryteringsprocesser

Tidsbesparelser

För att säkra att vi utvecklar något marknaden verkligen vill ha, har vi haft många fokusgrupper under vägen. Inspel från många av våra anställda med erfarenhet från rekryteringsbranschen har också haft stor inverkan på NYA Webcruiter.

I december 2017 lanserades äntligen NYA Webcruiter. En rekryteringslösning där design, användarupplevelse och möjligheter är med dig från första klick.

Om vi lyckades bygga världens bästa rekryteringsverktyg? Det är iallafall fokuset när vi går till jobbet varje dag och under 2018 lanserar vi 8 nya moduler som vi ser framemot att dela med oss av till dig.

I år har vi 15 års jubileum! Det blir nog lite extra godis på julbordet, men fram till dess firar vi varje ny kund och gläder oss över alla existerande kunder som börjar använda Webcruiter.

NYA Webcruiter
Professionell rekrytering – helt enkelt

PARTNERS

Webcruiter samarbetar med ett antal marknadsledare som genom sina produkter och tjänster bidrar till ökat värde för dig som kund.

BOKA DEMO!

Fyll i formuläret, så kommer en av våra rådgivare att kontakta dig inom kort.