Skip to the content

Expression must evaluate to a node-set.
System.Xml.XPath.XPathException: Expression must evaluate to a node-set. at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseNodeTest(AstNode qyInput, AxisType axisType, XPathNodeType nodeType) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseStep(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseRelativeLocationPath(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseLocationPath(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParsePathExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseUnionExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseUnaryExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseMultiplicativeExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseAdditiveExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseRelationalExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseEqualityExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseAndExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseOrExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseExpresion(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParsePredicate(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseStep(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseRelativeLocationPath(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseLocationPath(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParsePathExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseUnionExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseUnaryExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseMultiplicativeExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseAdditiveExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseRelationalExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseEqualityExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseAndExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseOrExpr(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseExpresion(AstNode qyInput) at MS.Internal.Xml.XPath.XPathParser.ParseXPathExpresion(String xpathExpresion) at System.Xml.XPath.XPathExpression.Compile(String xpath, IXmlNamespaceResolver nsResolver) at System.Xml.XPath.XPathNavigator.Compile(String xpath) at System.Xml.XmlNode.SelectSingleNode(String xpath, XmlNamespaceManager nsmgr) at ASP._Page_Views_MacroPartials_ShowjobSe_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\MacroPartials\ShowjobSe.cshtml:line 26

Vill du veta mer?

Skicka oss ett meddelande! En av våra rådgivare kommer att kontakta dig inom 24 timmar.