Skip to the content

Aon’s Assessment Solutions

Aon’s Assessment Solutions (fd cut-e) assessment-/testverktyg kan integreras sömlöst med Webcruiter. Inkallning av kandidater för att genomföra tester görs direkt i Webcruiters rekryteringslösning, och resultat och rapporter blir tillgängliga för rekryteraren i Webcruiter.

Assessment-/testverktyg integrerat med Webcruiter ger stora effektiviseringsvinster utöver förbättrad kvalitet av rekryteringsprocesserna. En extra vinst får du genom att dokumentationen från rekryteringsprocesserna samlas i Webcruiter.

Aon’s Assessment Solutions utvecklar marknadsledande lösningar för kartläggning och urval. Aon’s Assessment Solutions var den första testleverantören på den internationella marknaden med komplett Veritas-certifierad testportfölj (personlighetstest samt begåvnings- och färdighetstestbatteri). Lösningarna levereras integrerade i Webcruiter.

Läs mer på aon.com.

VI KAN VÄL HÖRAS?

Fyll i formuläret nedan om du vill prata med en rådgivare om fördelarna med en sömlös integration mellan cut-e och Webcruiter.