Skip to the content

RÅDGIVNING

Webcruiter är rekryteringslösningen för chefer och rekryterare.

Vi som har utvecklat den är lite mer intresserade av rekryteringsområdet än genomsnittet. Många av våra rådgivare har själva jobbat med rekrytering och vårt supporteam är utbildade i ämnet. Du som kund bör ta vara på möjligheten att överföra denna kompetens till din verksamhet.

Genom vårt arbete med vinstanalyser har vi kommit fram till att det på många områden inte finns någon automatisering för att realisera vinster. Vi på Webcruiter arbetar därför tillsammans med våra kunder som en strategisk samarbetspartner och kan bistå dig som kund med realisering av fler vinster.

Kontakta oss så kan vi tillsammans se på hur din verksamhet kan nyttja både rekryteringslösningen och oss som arbetar här för värdeökning.

KURSER

Att användarna bemästrar funktionerna gör verktyget roligare att använda. Våra kurser ökar effektiviteten och minskar behovet av intern support.

Varför investera i utbildning?

  • Ökad produktivitet
  • Kvalitetssäkring
  • Ökad grad av självständighet hos användarna
  • Snabb och problemfri implementering
  • Mindre behov av support
  • Ökad trivsel och mindre stress

ÖVRIGA KURSER

WORKSHOP FÖR ADMINISTRATÖRER

Workshopen är avsedd för superanvändare med utökade rättigheter som ska administrera lösningen och fungera som kundens kontaktperson vid supportärenden.

CHEFSKURS

Kursen är avsedd för chefspersonal som är inblandad i rekryteringsprocessen. Målet med kursen är att deltagarna ska kunna använda lösningen för de uppgifter i rekryteringen som de vanligtvis arbetar med.

WORKSHOP OM RAPPORTER

Målet med workshopen är att ge en inblick i de olika funktionerna i Webcruiters rapportcenter och dess möjligheter. Med utgångspunkt i standardrapporter tar vi tillsammans ut relevant statistik och skapar schemalagda rapporter efter era behov.

TRAIN THE TRAINER

Kursen hålls under tre dagar och innehåller bland annat en inledande kurs för superanvändare, övningsuppgifter och en del om kursadministration. Som avslutning på kursen handleder vi deltagarna när de håller sin första kurs för superanvändare.

KURSEN INTEGRATION MED TESTVERKTYG

Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur integrationsmodulen mellan Webcruiter och testverktyget fungerar och på vilket sätt integrationen effektiviserar rekryterarnas arbete.

INSPIRATIONS-SEMINARIUM

Målet med seminariet är att chefspersonal ska få en inspirerande introduktion till Webcruiter.

FÅ UT MER AV DITT VERKTYG TILSAMMANS MED OSS!

Fyll i formuläret, så kommer en av våra rådgivare att kontakta dig inom kort.