Skip to the content

Webcruiter är utvecklat med ett stort fokus på användarvänlighet. Systemet ska vara lika enkelt för en avdelningschef som rekryterar ett par gånger om året som för en rekryterare som använder systemet varje dag.

Men vad är vitsen med ett användarvänligt och intuitivt system om det inte upplevs likadant för kandidaterna som ska söka tjänsterna?

Det ska vara enkelt att söka jobb

En rekryteringslösning ska inte vara något hinder för att söka jobb. Med en responsiv och universellt utformad design gör vi det enkelt för jobbsökare att ansöka via mobilen, paddan eller pc:n.

I Webruiter är det inget krav att ha en registrerad profil för att söka jobb. Namn, e-post och mobilnummer är det enda som är nödvändigt att fylla i.

Varje enskild arbetsgivare bestämmer huruvida jobbsökarna ska fylla i ett struktuterat CV eller om de bara behöver ladda upp CV som bilaga när de skickar in sin ansökan. Ett strukturerat CV kan fyllas i genom så kallad CV-parsing, en teknologi som läser av CV:n i Word eller PDF och lägger in informationen på rätt plats i den strukturerade CV:n.

Många jobbsökare behöver ofta lite starthjälp och vägledning i sitt skrivande av en ansökan. I Webcruiter får jobbsökaren tips om vad som är det viktigaste att få med i ansökningstexten.

Det ska vara enkelt att söka jobb

Egen Webcruiter-profil

Att ha en egen Webcruiter-profil kan vara en stor fördel och är väldigt tidsbesparande för en arbetssökande.

Jobbsökaren kan välja att upprätta en profil och genom denna göra sig sökbar för andra relevanta tjänster. Med en profil kan jobbsökaren återanvända CV:n, tidigare ansökningstexter och tidigare bilagor. Här har jobbsökaren även full översikt över skickade ansökningar på tvärs av de företag som använder Webcruiter, samt intervjubokningar och genomförda tester.

Jobbsökaren kan när som helst logga in på profilen och enkelt göra ändringar i en skickad ansökan, skriva ut den eller ta bort den helt.

Egen Webcruiter-profil

VILL DU VETA MER OM REKRYTERINGSSYSTEMET?

Skicka oss ett meddelande! En av våra rådgivare kommer att kontakta dig inom kort.

Fyll i mobilnummer om du vill att vi ringer upp dig.