Skip to the content

SCREENING OCH AUTOMATISKT URVAL

Bild på en glad man sitter vid skrivbordet

Att läsa igenom 63 Cv:n för att hitta de kandidater som uppfyller de krav du angivit i platsannonsen är både tråkigt och tidskrävande. Men det allra viktigaste är att undvika risken att missa en kvalificerad kandidat. Kanske var det den bästa kandidaten som missades? Det vore en stor förlust. Kanske var det en intern kandidat – då kan det bli problem.

En bra metod kan vara att låta de sökande besvara några specifika frågor i samband med att de skickar in sin ansökan. Om du ställer frågor som täcker samtliga krav i platsannonsen kan Webcruiter automatiskt göra ett första urval så att du kan koncentrera dig på dem som uppfyller alla krav.

Screeningfrågor öppnar många möjligheter och de kan också anpassas efter olika behov. Vi har stor erfarenhet av screening och hjälper dig gärna att skapa en lämplig urvalsprocess för dina rekryteringar. Screeningfunktionen både effektiviserar och kvalitetssäkrar rekryteringsarbetet.