Skip to the content

REKRYTERINGSPROCESSEN FRÅN A TIL Ö

Anställningsprocessen från A til Ö

Felrekryteringar är kostsamma - ofta mycket kostsamma! Med en heltäckande anställningsprocess är det enklare att hitta rätt person från första början.

Visste du att en felrekrytering kan kosta företaget flera årslöner? Om du kan effektivera anställningsprocessen och dessutom anställa rätt person kommer verksamheten på sikt att spara mycket pengar och resurser.

En bra anställningsprocess börjar med en ingående analys av vilka kompetenser och egenskaper du söker. Sedan måste du kunna nå ut till intressanta kandidater för att i slutändan, efter intervjuer och kontroll av kandidaternas referenser, välja rätt.

Webcruiters rekryteringslösning hanterar hela anställningsprocessen från A till Ö.

För att anställningsprocessen ska bli så effektiv som möjligt bör du göra en jobbanalys på förhand där du kartlägger om det finns behov av nya medarbetare och vilken typ av kompetens verksamheten behöver.

Läs mer om jobbanalys här.

En bra platsannons attraherar sökande med rätt kompetens och inställning. De flesta vill få många ansökningar, men det är minst lika viktigt att få ansökningar från personer som är intressanta. Tydliga krav på kvalifikationer och en bra beskrivning av befattningen är av avgörande betydelse.

Läs mer om att skriva platsannons här.

Du kan ha skrivit en lysande platsannons men om den inte når fram till rätt kandidater kommer du ingenstans. Med Webcruiter får du automatiskt tillgång till en funktion för utlysande av platser genom jucan.no som har mellan 3 000 och 6 000 lediga platser utlysta. Dessutom har vi flera samarbetspartners (t.ex. Whydentify).

Läs mer om utlysande av lediga platser här.
 

Vissa platsannonser kan ge flera hundra ansökningar. Om du inte har något bra system för att hantera och sortera de sökande kan processen bli väldigt tungrodd. Webcruiter hjälper dig att hitta spännande kandidater som är kvalificerade att gå vidare i rekryteringsprocessen.

När du har valt ut ett antal kandidater är det dags för intervjuerna. Du kan kalla kandidaterna till jobbintervju direkt i rekryteringslösningen. Här kan du också avtala tid, följa upp samtal och ha full översikt över intervjuprocesserna med de olika kandidaterna.

Läs mer om hur man gör en jobbintervju här.

Du får inte fram allt om en person ens under intervjuerna. Ett personlighetstest kan få fram den sökandes personlighetsdrag och ge besked om personen passar in i teamet och arbetsmiljön.

Läs mer om personlighetstest här.

Det är en sak vad som står i CV:t om kandidatens kompetens och en annan sak hur han/hon tänker, löser problem och kommer fram till sina slutsatser. Med ett anlagstest kan du kartlägga kandidatens logiska, verbala och numeriska färdigheter. cut-e har en rad färdighetstester som kan integreras i Webcruiter.

Läs mer om anlagstester här.

Att kunna kartlägga kandidaternas färdigheter är av avgörande betydelse för att kunna fatta rätt beslut om vem som är mest lämplig för den lediga platsen. Assessio är ett testverktyg som hjälper dig att kartlägga kandidaternas färdigheter. Verktyget kan integreras sömlöst med Webcruiter.

Läs mer om färdighetstester här.

För vara säker på att din kandidat är den han eller hon utger sig för att vara bör du göra en bakgrundskontroll. Genom Webcruiter kan du beställa en fullständig bakgrundskontroll för att undersöka personens CV, utbildning, identitet och om det förekommer konflikter, våld eller andra olagliga aktiviteter i hans eller hennes förflutna. Bakgrundskontrollen görs av våra samarbetspartners Semac och Meditor.

Läs mer om bakgrundskontroller här.

Det är många gånger lika viktigt att den nya medarbetaren fungerar i sin nya arbetsmiljö som att han/hon har rätt yrkesmässig kompetens. En referenskontroll kan visa hur kandidaten kommer att fungera på den nya arbetsplatsen. Här får du också veta mer om samarbetsförmåga, social kompetens och personlighetsdrag.

Läs mer om referenskontroll här.

Ibland händer det att den som ansvarar för anställningsprocessen i efterhand känner att flera av de kandidater som inte nådde ända fram hade kunna vara lämpliga för andra platser eller vid en senare tidpunkt. Med Webcruiter är det enkelt att ta tillvara på bra CV:n så att du kan effektivisera anställningsprocessen ytterligare inför kommande anställningsbehov.

Anställningar är en viktig investering som kan vara både tids- och resurskrävande. Med rätt system och rutiner kan man effektivisera anställningsprocessen och framförallt hitta rätt personer.

Läs mer om CV-databas här.

BOKA DEMO!

Fyll i formuläret, så kommer en av våra rådgivare att kontakta dig inom kort.

Fyll i mobilnummer om du vill att vi ringer upp dig.